Wijkschouw

Wijkschouw

Jaarlijkse wijkschouw

De wijkschouw is een middel om kritisch te kijken naar onze buurt en de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Deze wordt uitgevoerd door de bewoners in samenwerking met vertegenwoordigers van de gemeente. De laatste wijkschouw is uitgevoerd in maart 2022.

We kijken welke problemen, wensen en ideeën er spelen in de openbare ruimte van de wijk. Dat gaat over de wat ‘grotere’ zaken, zoals verkeersveiligheid, openbaar groen, onderhoud, enzovoort. Bewoners kunnen ook bijdragen aan de wijkschouw door een mail te sturen naar lucelle@paleis.org met een vraag of een beschrijving van een geconstateerd probleem.

Hier vindt u het verslag van de wijkschouw 2022.

Buiten Beter

Voor kleinere en meer incidentele problemen, zoals zwerfvuil, kapotte bestrating of defecte straatverlichting kunt u de BuitenBeter-app gebruiken of het online meldingsformulier van de gemeente ’s-Hertogenbosch meldpunt. De gemeente reageert hier meestal snel op en stuurt ook een terugkoppeling.

De BuitenBeter-app zal met ingang van 1 januari 2024 vervallen. Meldingen kunnen dan nog steeds via het meldpunt van de gemeente worden gedaan.

Laatste nieuws

Evenementen