WKO – WKI

WKO - WKI

Duurzaamheid speelt vanaf de oprichting een belangrijke rol in het Paleiskwartier: de appartementen en kantoren zijn daarvoor aangesloten op warmte-/koudeopslag: WKO. De opslag is onzichtbaar voor iedereen die door de wijk loopt; de grote vijvers zijn essentieel onderdeel van het systeem. Warmte- en koudeopslag (WKO) is een methode om energie in de vorm van warmte of koude op te slaan in de bodem en gebouwen daarmee te verwarmen en/of te koelen. Deze WKO-installatie is in fases gebouwd door Essent. De exploitatie gebeurt sinds 2014 door Ennatuurlijk, een afsplitsing van Essent. Tegenwoordig wordt de uitdrukking WKI gebruikt: Warmte Koude Installatie.

Bij de start van het Paleiskwartier heeft de BV Paleiskwartier met Ennatuurlijk (toen nog Essent) afgesproken dat de coöperatieve vereniging Wijkbelangen Paleiskwartier de installatie en exploitatie daarvan zou kunnen overnemen op 1 juli 2020.

Omdat de bouw van het Paleiskwartier veel langer heeft geduurd dan bij aanvang werd beoogd, is tussentijds een scheiding gemaakt tussen Fase 1 van de wijk, en Fase 2; Paleiskwartier Noord en Paleiskwartier Zuid. Na een jarenlange voorbereiding en de hulp van adviseurs heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wijkbelangen Paleiskwartier op 12 juli 2018 besloten om gebruik te gaan maken van het recht van overname van fase 1.

Uiteraard was de CV Wijkbelangen niet van plan om een warmtebedrijf te gaan starten. Wijkbelangen verwacht dat andere marktpartijen de installatie en exploitatie op zich zullen willen nemen. Daartoe is een aanbestedingsprocedure uitgeschreven waar verschillende partijen op hebben ingetekend.

Bij de zoektocht heeft Wijkbelangen de volgende uitgangspunten gebruikt: de prijs van de warmtelevering blijft op hetzelfde niveau, de leveringszekerheid en comfort van de warmtelevering blijft gewaarborgd, er komt meer inzet op verduurzaming van de warmtelevering, vergroting van betrokkenheid van de gebruikers bij de ontwikkeling van het warmtenet, de tarieven en  het leveringscomfort.

Na veel wikken en wegen en input van de verschillende VVE’s is met een meerderheid van stemmen in februari 2020 besloten om in zee te gaan met Duurzaam Opgewekt. Dit bedrijf heeft per 1 juli de energielevering over genomen van Ennatuurlijk. Duurzaam Opgewekt heeft het beste bod neergelegd. Er wordt geïnvesteerd in het verduurzamen van de energievoorzieningen door revitalisering van de technische ruimtes waaronder de warmtepompen, vernieuwing van de regeltechniek en verbetering van de afleversets in de woningen. Dit geldt in eerste instantie voor Paleiskwartier Noord. Duurzaam Opgewekt heeft een Facebook-pagina geopend en heeft een website beschikbaar gemaakt waar bewoners met hun vragen terecht kunnen. Ook is er een online-bijeenkomst geweest op 10 juni waarin uitleg is gegeven en vragen konden worden gesteld.

Laatste nieuws

Evenementen