Wijkschouw

Wijkschouw

Jaarlijkse wijkschouw

De wijkschouw is een middel om kritisch te kijken naar onze buurt en de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. De laatste wijkschouw is digitaal uitgevoerd in oktober 2020. Voor dit jaar staat hij op de planning voor september/oktober in een ‘live’ uitvoering.

We vragen de bewoners welke problemen, wensen en ideeën er spelen in de openbare ruimte van de wijk. Dat gaat over de wat ‘grotere’ zaken, zoals verkeersveiligheid, openbaar groen, onderhoud, enzovoort. Bewoners kunnen bijdragen aan de wijkschouw door een mail te sturen naar lucelle@paleis.org met een vraag of een beschrijving van een geconstateerd probleem.

Vervolgens maken wij een inventarisatie en communiceren daarover met de wijkmanager van de gemeente. Die bekijkt de relevantie en schakelt de verantwoordelijke ambtenaren in.

Buiten Beter

Voor kleinere en meer incidentele problemen, zoals zwerfvuil, kapotte bestrating of defecte straatverlichting kunt u de BeterBuiten-app gebruiken of het online meldingsformulier van de gemeente ’s-Hertogenbosch meldpunt. De gemeente reageert hier meestal snel op en stuurt ook een terugkoppeling.

Laatste nieuws

Evenementen