Wijkschouw

Wijkschouw

Een wijkschouw is een manier van (jaarlijks) kritisch kijken naar onze buurt. Bewoners wordt gevraagd welke problemen, wensen en ideeën er spelen in de wijk.
Na inventarisatie worden de items gecommuniceerd naar de wijkmanager die de relevantie bekijkt en de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente involveert. Bij een wijkschouw kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen zoals de sociale samenhang, op stapel staande projecten, grote onderhoudsitems, verkeersveiligheid, etc.
Voor een groot aantal items kan er gebruik gemaakt worden van Beter Buiten, het meldpunt van Den Bosch. Over het algemeen onderneemt de gemeente snel actie. Belangstelling om een keer mee te doen? Mail naar marga@paleis.org.

De laatste wijkschouw heeft, met dank aan COVID 19, digitaal plaats gevonden in de week van 5 oktober 2020. Behalve een enkele bevinding rondom het groen en het zwerfafval in onze wijk bleef het rustig.
Veelvuldig is nl het meldpunt Buiten Beter onder de aandacht gebracht en hiervan wordt frequent gebruik gemaakt. Actie vanuit de bewoners heeft recentelijk bv geresulteerd in de belofte door de gemeente om de lampjes in de vijverwand te repareren ……

Over het jaar verspreid komen er bij het bestuur berichten binnen met vragen c.q. klachten over o.a. een glascontainer, onderhoud van het groen, zwerfafval, geluidsoverlast, dealers, ratten, etc; de afzenders krijgen hierop, na informatie bij geïnvolveerden ingewonnen te hebben, direct antwoord van de portefeuillehouder in het bestuur.

Momenteel wordt er vanuit de gemeente gewerkt aan twee hardnekkige lekkages, te weten bij de voetgangersingang parkeergarage Hugo de Grootlaan en onder de Paleisbrug bij Kinepolis.

Laatste nieuws

Evenementen