Vergroening

Vergroening

In het Paleiskwartier leeft alle lange tijd de wens voor meer groen in de wijk. Veel bewoners en bezoekers ervaren het Paleiskwartier als ‘stenig’. Onderzoek heeft uitgewezen dat het Paleiskwartier gevoelig is voor wateroverlast bij piekbuien en voor opwarming in de hete zomermaanden (‘hitte-eiland’). Door meer vegetatie in de wijk kan dit worden bestreden. Vergroening past bovendien in het gemeentelijke beleid voor zowel klimaatadaptatie als ‘Natuur in de Stad’.

Het doel van ‘meer groen’ is tweeledig: ten eerste de belevingswaarde van de openbare ruimte verhogen en ten tweede het Paleiskwartier klimaatbestendiger maken. Dat kan beide door het aanleggen van meer groen in de wijk. De gemeente Den Bosch en Paleiskwartier Wijkbelangen hebben samen in 2018 de mogelijkheden geïnventariseerd om de wijk te vergroenen. Dat is door de gemeente uitgewerkt in een lijst met mogelijke maatregelen met een tijdpad voor die aanleg. Sommige maatregelen zijn nu aan de beurt (zoals de kopse kanten aan de Bordeslaan/Spiegeltuin/Statenlaan). Over andere maatregelen zal eerst verder moeten worden overlegd omdat daar nog financiering voor moet worden gevonden. Vorig jaar (2018) zijn bomen geplant aan de Vlijmense weg vóór de hoogbouw van het Hof; recent zijn ook enkele bomen geplaatst bij de nieuwe kinderspeelplaats.

Laatste nieuws

Evenementen