Vergroening

Vergroening

In het Paleiskwartier bestaat al lange tijd de roep om meer groen in de wijk. Veel bewoners en bezoekers ervaren het Paleiskwartier als ‘stenig’. Onderzoek heeft uitgewezen dat het Paleiskwartier gevoelig is voor wateroverlast bij piekbuien en voor opwarming in de hete zomermaanden (‘hitte-eiland’). Door meer vegetatie in de wijk kan dit worden bestreden. Vergroening past bovendien in het gemeentelijke beleid voor zowel klimaatadaptatie als ‘Natuur in de Stad’.

Het doel van ‘meer groen’ is tweeledig: ten eerste de belevingswaarde van de openbare ruimte verhogen en ten tweede het Paleiskwartier klimaatbestendiger maken. Dat kan beide door het aanleggen van meer groen in de wijk. De gemeente Den Bosch en Paleiskwartier Wijkbelangen hebben samen in 2018 de mogelijkheden geïnventariseerd om de wijk te vergroenen. Dat is door de gemeente uitgewerkt in een lijst met maatregelen en een tijdpad voor de aanleg. Sommige maatregelen zijn al uitgevoerd, zoals de kopse kanten aan de Bordeslaan, Spiegeltuin en Statenlaan. Ook zijn groene vakken ingericht langs de Statenlaan. Datzelfde zal bij de Bordeslaan gebeuren. Verder zijn er bomen geplant bij de kinderspeelplaats en aan de Vlijmenseweg vóór de hoogbouw van het Hof.

Onlangs is er een nieuwe inventarisatie gemaakt van alle plekken die nog ruimte bieden voor groen. Op sommige plaatsen zal daarvoor de samenwerking met de vve’s gezocht worden. Op andere plaatsen kan de gemeente geen vergroening toepassen omdat het terrein eigendom is van een vve. Het is dan aan de vve om met eigen initiatief aan te sluiten bij het vergroeningsproces. Het bestuur van Wijkbelangen Paleiskwartier roept de vve’s op om in die gevallen niet in termen van ‘kosten’ te denken maar in ‘opbrengsten’ en ‘groen’. De HAS is benaderd met de vraag om mee te denken over de mogelijkheden op deze plaatsen.

Laatste nieuws

Evenementen