Verslag informatieavond voor bewoners

Verslag informatieavond

Verslag informatieavond voor bewoners van het Paleiskwartier

Datum:                 19 september 2017
Locatie:                 Stedelijk Gymnasium Den Bosch
Organisatie:         Paleiskwartier Wijkbelangen

Programma:
      * WKO voorziening van het Paleiskwartier
      * Windpark Rietvelden: Bossche Molen West
      * Wijkbudgetten van de gemeente Den Bosch
      * Oproep van het bestuur tot deelname werkgroepen en/of bestuur

WKO voorziening

In het Paleiskwartier worden appartementen en kantoren verwarmd door de WKO (Warmte Koude Opslag). Uitleg over deze WKO-techniek gaf Pieter van den Heuvel van energiebedrijf Ennatuurlijk. Hij ging in op de werking van het systeem waarbij zowel koude als warmte diep in de grond worden ingebracht. Zijn uitleg over de technische aspecten van de WKO voorziening in het Paleiskwartier was voor een groot deel van de toehoorders nieuw. Er kwamen vragen over diepte van de putten, over de vijver en het terugvallen van de waterdruk (sommige bewoners hebben daar last van). Wegvallen van waterdruk heeft echter niets te maken met de WKO, maar met een (haperende) hydrofoor. Gevraagd werd ook naar de besparingen die het WKO systeem opleveren. Particulieren hebben er niet direct financieel voordeel van omdat de kosten voor de energie marktconform zijn. Als bewoners hebben wij wel het voordeel van lage vastrechtkosten in het Paleiskwartier. De baten zijn vooral maatschappelijk omdat er op een duurzame manier energie wordt opgewekt.

Windpark Rietvelden: Bossche Molen West
De Bossche Windmolen West gaat van start. Dat is een project waarbij bewoners van het Paleiskwartier windmolendelen kunnen kopen bij de Coöperatieve Windmolenvereniging. Daarmee kunnen zij twee dingen bereiken: een besparing op hun energiekosten en meewerken aan de opwekking van duurzame energie. De vereniging heeft geen winstdoel en is opgezet volgens een terugverdienmodel. Windmolendelen kunnen zowel door individuele bewoners als door Verenigingen van Eigenaren worden aangekocht.
Bewoners kwamen met praktische vragen zoals: ‘wat gebeurt er met de aankoop van een windmolendeel als een bewoner verhuist? De coöperatieve vereniging koopt ze terug van bewoners bij verhuizingen, want volgens de wet zijn windmolendelen niet verhandelbaar en kunnen bij verkoop niet worden doorverkocht. Wie belangstelling heeft kan meer informatie vinden op www.bosschewindmolen.nl.

Gemeentelijke wijkbudgetten
Sinds 1 januari 2017 is de wijk Paleiskwartier toegevoegd aan de reeks wijken die van de gemeente Den Bosch jaarlijks een bedrag krijgen uit de wijkbudgetten van Den Bosch. In totaal is voor de hele stad ruim € 700.000 beschikbaar (dat is € 4,65 per bewoner). Het Paleiskwartier krijgt jaarlijks een budget van € 11.500.
Wijkbudgetten zijn bedoeld om initiatieven van, voor en door bewoners financieel te ondersteunen. Een bewonersadviesgroep beoordeelt de aanvragen en stuurt ze door naar de gemeente, die vervolgens groen licht geven en het aangevraagde bedrag uitkeren. Een belangrijk criterium bij toekenning is dat het een initiatief is dat dialoog en contact tussen bewoners bevordert. Vanuit het Paleiskwartier is er tot nu toe geen beroep gedaan door bewoners op het wijkbudget. Vanuit andere wijken wel. Het aanvragen van geld voor een ‘buurtactiviteit’ gaat eenvoudig via een digitaal aanvraagformulier. Op de website van de gemeente over wijkbudgetten is het aanvraagformulier te downloaden. Aanvragen kunnen nog tot en met 31-12 2017 worden ingediend, dus Paleiskwartierbewoners: kom met ideeën en dien aanvragen in!
Wat gebeurt er met de wijkbudgetten die niet worden opgemaakt? was één van de vragen van bewoners. Overgeschoten geld wordt aan het eind van het jaar verdeeld over de wijkbudgetten van andere wijken.

Aan het werk voor Wijkbelangen Paleiskwartier: bestuur en bewonerscommissies
Het bestuur van Wijkbelangen Paleiskwartier bestaat sinds 1 juni uit: Sacha Wijmer (voorzitter), Hermie van Ommeren (secretaris), Henrik Nijkamp (penningmeester), Jan Bastiaansen (vice-voorzitter), Mary Beunder, Luc van Mil en Maaike Dautzenberg.
Het bestuur wil graag bewoners betrekken bij belangrijke onderwerpen. Hermie van Ommeren roept daarom namens het bestuur bewoners op om deel te nemen aan het bestuur of zich op te geven voor één van de vier bewonerscommissies (in oprichting):

      *Sociale activiteiten/zorg en welzijn
      *Website/communicatie en sociale media
      *Mobiliteit en parkeren
      *Viering 25-jarig bestaan Paleiskwartier

Informatie over het Paleiskwartier is te vinden op onze website: www.paleis.org.
Voor bewoners die liever gedrukte informatie lezen dan via websites en digitale kanalen, kwam de suggestie uit het publiek om mededelingen op te hangen op een prikbord in de Emté. Het bestuur neemt contact op met Emté hierover.