Jaaroverzicht 2021

2021:  de bestemming van het laatste deelplan F is ook bekend: Palazzo

Aan het begin van 2022 kijken we terug op het voorbije jaar 2021. Wat is er zoal in dat jaar in het Paleiskwartier gebeurd?

Algemeen. Corona heeft veel invloed op het dagelijks leven. Zo buigt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zich over de vraag of in de appartementencomplexen een mondkapje verplicht is in de hal, de lift of de ruimtes waar men anderen tegen kan komen. Het antwoord is eenvoudig: nee. In het Westerpark zijn de Qi Gong lessen weer begonnen.
Begin mei introduceert de gemeente onze wijkagent, Maarten Stet. Ook wordt een bewonersavond over veiligheid in de wijk georganiseerd. Ook de jeugd tussen 12 en 23 wordt uitgenodigd om mee te praten.
Uit Spanje komt de mededeling dat de Vuelta in 2022 door het Paleiskwartier komt. Op 20 augustus rijdt de caravaan over de Onderwijsboulevard.
Begin juni kondigt de gemeente aan een website te openen met een eikenprocessierupskaart. Begin november worden de nieuwe belastingtarieven voor 2022 bekend gemaakt.
Vanwege de warmte mogen inwoners een zwembadje plaatsen in de openbare ruimte. Dat moet wel aangemeld worden.
Het boerenprotest bereikt ook het Paleiskwartier middels een grote tractoroptocht over de Onderwijsboulevard.
Voor de kindervakantieweek in Boschveld vraagt Farent om vrijwilligers. Door gebrek aan hulp wordt deze echter dit jaar geschrapt. Huis73 (de “bieb”) zet deze zomer de deuren weer wagenwijd open met een groot aanbod van workshops.
Eind juli wordt een cursus reanimatie en gebruik AED voor bewoners van het Paleiskwartier aangeboden.
Op 25 en 26 september vindt weer een expositie plaats van schilderijen en houtobjecten aan de Bordeslaan 55. Er wordt nog gezocht naar andere kunstenaars om een kunstwandelroute door het Paleiskwartier te organiseren.
Erfgoed ‘s-Hertogenbosch plaatst begin oktober trotters bij het station.

Wat betreft horeca en andere bedrijvigheden vestigt ijssalon annex koffiezaak Daisy’s zich in het Paleiskwartier aan de Vijverlaan. Op 8 maart wordt Bufkes, dat nu onderdeel is van bakkerij Vermeulen-Den Otter, weer geopend. Op 18 september wordt bekend gemaakt dat de Jongens van de Wit te koop staat. Op 26 september is er weer leven in de brouwerij middels een optreden van Mick Stender.
Op 8 oktober wordt restaurant Piatti heropend onder de naam Piatti Osso.
Aan de Leeghwaterlaan komt een hotdog zaak: CoJa Hot Dogs.

Op het gebied van de bouwactiviteiten en architectuur wordt de brug over de vijver bij de Spiegeltuin eind januari twee en een halve week afgesloten voor revisie. De architect van de wijk, Khandekar, is er in geslaagd met een boek over de architectuur om het Paleiskwartier in 15 landen op de kaart te zetten. Huispedia publiceert een overzicht van het duurste en goedkoopste huis in het Paleiskwartier, de op 1 na duurste wijk in ‘s-Hertogenbosch.
Op 10 maart wordt het hoogste punt bereikt van Belvédère II. Hiermee krijgt het Paleiskwartier er duizenden vierkante meters aan kantoorruimte bij. Eind mei wordt bekend gemaakt dat er in Terrazzo een McDonalds komt. Op 21 december geeft het bedrijf via Microsoft Teams een toelichting. Een verslag van de digitale bijeenkomst is hier te lezen.
De BV Paleiskwartier organiseert op 3 juni een online bijeenkomst over invulling van deelgebied F waar Palazzo moet verschijnen. Naar verwachting is de bouw van het Tribute-hotel in september afgerond. “The Den”, de nieuwe naam van het hotel, wordt in maart 2022 geopend.
De gemeente heeft plannen in de maak voor 500 sociale huurwoningen (tiny apartments), zorgwoningen en koopwoningen op de Willemspoort Zuid. De bouw start eind 2022. De verkeersdrukte zal naar verwachting hierdoor behoorlijk toenemen.
Bouwbedrijf van Wanrooij meldt in 2022 intrek te nemen in Belvédère II. Modebedrijf Termeer volgt het voorbeeld.
De kleine bouwsels op kavel F zijn proefmuurtjes voor Palazzo.

De Hofvijver blijft in beweging maar niet als er ijs op ligt. De gemeente ziet het aanleggen van een ijsbaantje als een evenement waarvoor toestemming moet worden gevraagd. Als de temperatuur stijgt en de algen weer welig tieren, wordt een treffend gedicht ingezonden. Langs de rand laten ganzen veel ongewenste presentjes achter.

Over mobiliteit en infrastructuur is de rust tijdelijk weergekeerd. Wel verhoogt de gemeente de parkeertarieven op straat naar € 3,12 per uur. De gemeente verzoekt begin februari om fietsen te plaatsen waar ze thuishoren; er worden geen nieuwe fietsenrekken geplaatst. Halverwege maart vraagt de gemeente aan omwonenden om input voor de uitbreiding van de fietsenstalling bij het station. Er wordt besloten op de plaats van de huidige fietsenstalling een nieuwe te plaatsen met een capaciteit van 410 fietsen. Een perron op het station wordt op 27 oktober afgesloten vanwege een verdachte situatie in een trein.
Op 22 februari wordt de Spiegeltuin voor alle verkeer gesloten. Ook op die datum is Amber gestart met een nieuw project over autodelen. De resultaten van het Living Lab experiment hebben geleid tot nieuwe ideeën omtrent herinrichting van de Onderwijsboulevard. Die plannen vallen niet bij iedereen in goede aarde.
Halverwege maart meldt Goederentreinen Nee dat ze zich heeft aangesloten bij het Landelijk Platform Overlast Goederentreinen (LPOGT).
Begin april kondigt de gemeente een onderzoek aan naar schade aan fiets- en wandelpaden door boomwortelopdruk. Er wordt ook besloten vanwege klimaatverandering minder te gaan maaien.
Er komt een laadpaal tegenover Bordeslaan 36. Op 1 juli worden de nieuwe tarieven bekend voor de parkeergarages.
De Onderwijsboulevard gaat op de schop en de Magistratenlaan moet veel meer verkeer opvangen als noord-zuid route. In samenwerking met omwonenden, ondernemers en belanghebbenden is een definitief herinrichtingsplan voor de Onderwijsboulevard tot stand gekomen.

Betreffende scholen en opleidingen kondigt (V)MBO opleidingen instituut Helicon aan dat het gaat fuseren met het Wellantcollege en Citaverde. Er volgt op 18 maart een online infoavond.
Het KW1C behoort tot de beste 10 MBO-opleidingen in Nederland. Het ontvangt half december ook de SustainaBul, de prijs voor de groenste MBO in Nederland. De informatieavond van 27 januari wordt vanwege Corona online gehouden. Samen met BrabantZorg en BrabantWonen, start het KW1C een projectteam met het realiseren van een woning waar men kennis kan maken met allerlei vormen van techniek die het leven vergemakkelijken: T-Huiz. Verder kondigt het KW1C aan dat het begin 2022 fuseert met De Leijgraaf uit Oss / Veghel. Op 24 november verschijnt een update. Halverwege mei trekt het KW1C sterrenkok Thijs Berkers aan voor het geven van lessen. Op 12 juni wordt het nieuwe onderwijsgebouw aan de Onderwijsboulevard opgeleverd en op 12 oktober geopend. In het kader van “Coming Out Day” wordt de Progress Flag gehesen. De open dagen van 26 en 27 november worden afgelast. Het nieuwe gebouw van het KW1C aan de Onderwijsboulevard heeft de Nationale Houwbouwprijs 2021 gewonnen.
Tegenover het KW1C wordt in 2022 in Willemspoort een kinderopvang gerealiseerd.
De sloop van het Avans gebouw aan de Onderwijsboulevard 256 gaat 1 februari begonnen. Begin maart verloopt de sloop volgens planning. Eind maart echter wordt vertraging gemeld omdat er meer asbest wordt aangetroffen dan verwacht. Op de slooplocatie traint Signi met zoekhonden. Afronding van de sloop wordt nu verwacht op 7 mei. Halverwege mei wordt aangekondigd dat de sloop bijna voltooid is. Dit wordt eind mei verder naar achteren geschoven omdat het verwijderen van de funderingspalen meer werk heeft gekost. Op 30 juni wordt een online informatieavond georganiseerd over de nieuwbouw. Op het terrein van de nieuwbouw komen tijdelijke parkeerplaatsen. Net als het KW1C houdt ook Avans haar open avonden online. De eerste op 10 februari en later nog twee op 24 en 25 maart.
Op de scholen wordt eind maart een proef gedaan met Corona zelftesten maar dat is geen succes. Het EKP moet voor Avans een broedplaats worden voor creativiteit. Eind oktober wordt in samenwerking met Huis73 en de Kring Vrienden de opleiding Boschlogie veilig gesteld.
Avans vraagt eind september om hulp bij het zoeken naar huisvesting voor buitenlandse studenten. Dit heeft succes voor tientallen studenten. Avans organiseert op 2, 3 en 4 november online open avonden. Op zaterdag 13 november volgt een open dag op locatie.
De nieuwbouw vabn het Van Maerlant College is naar verwachting in juni 2022 gereed.
Leerlingen aan de HAS bedenken in samenwerking met ZLTO in een project gezonder eten op school. Een ander project is getiteld “Voedselverspillingschallenge“. Op 20 november wordt een open dag georganiseerd.
De wintereditie van het HBO Introfestival wordt afgeblazen.

De CV Paleiskwartier Wijkbelangen organiseert dit jaar geen nieuwjaarsborrel in verband met Corona. Er wordt een oproep gedaan om mee te helpen de wijk vrij van zwerfvuil te houden. Ook wordt er eind februari een oproep gedaan om de gemeente te helpen nestkastjes op te hangen. Op 6 maart volgt een update. De eerste zijn begin april opgehangen. Eind oktober zijn er weer nieuwe beschikbaar.
De bewonersbrunch gaat door en wel op zondag 29 augustus. Het activiteitenprogramma wordt op 11 augustus bekend gemaakt. De eerste ALV vindt plaats op 14 juli in de Brede Bossche School. De tweede ALV van het jaar vindt op 24 november plaats in de Kaserne.
18 september wordt uitgeroepen tot World Cleanup Day. De jaarlijkse wijkschouw gaat door, ergens in september of oktober. Er worden vrijwilligers gevraagd om af en toe te helpen zwerfvuil op te ruimen.

De Spoorzone komt weer in het nieuws. Begin februari brengt de gemeente een nieuwsbrief uit met daarin onder ander hoe nu verder na het Living Lab. In de nieuwsbrief van maart komt onder andere de herinrichting van de Onderwijsboulevard aan de orde. Op 25 mei wordt de mei-editie uitgebracht. Samen met BrandLoyalty vestingloop wordt door EKP een skeelertocht over hun terrein georganiseerd.
Op 29 juni wordt weer een nieuwsbrief uitgebracht met onder andere een sneak preview op Palazzo.
In juli verschijnt weer een volgende nieuwsbrief. In de september uitgave is er onder andere aandacht voor de Onderwijsboulevard. Op 22 oktober verschijnt de oktober-versie. De laatste verschijnt op 21 december.

Veel aandacht wordt besteed aan de sociale interactie in de wijk. Zo wordt begin oktober aandacht besteed aan de week van de eenzaamheid. Ook wordt de Week van de Veiligheid onder de aandacht gebracht. Op basis van een vragenlijst van vorig jaar worden eind oktober een buurtteam samengesteld met als doel West veiliger te maken. De kunst van het samenleven is een poging om bewoners met elkaar in dialoog te brengen.