Jaaroverzicht 2020

2020:  het Paleiskwartier nadert haar voltooiing

Aan het begin van 2021 kijken we terug op het voorbije jaar 2020. Wat is er zoal in dat jaar in het Paleiskwartier gebeurd?

Algemeen. Oeteldonk: er is een speciaal carnavalsembleem voor het Pleisketier gemaakt.
De gemeente roept iedereen op te helpen bij de Landelijke Opschoondag, geeft half juni haar Visie op het energielandschap en start eind september het initiatief “Wijkhelden tegen zwerfafval!”. Eind oktober breidt de gemeente haar corona-steunpakket uit. Op 14 november worden nieuwe belastingtarieven bekend gemaakt waaronder de OZB. De woonlasten zullen in 2021 hierdoor licht stijgen.
Tussen de Jumbo en De Beren wordt begin december een kerstboom geplaatst.
Op 6 maart wordt het UWV tijdelijk ontruimd door de aanwezigheid van een verwarde man die zegt een explosief bij zich te hebben.
In het eerste weekend van mei rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen vanwege werkzaamheden.
Burendag wordt dit jaar op 26 september gehouden; wel buiten.
De Buiten Beter app blijkt een succes in Den Bosch.
Eind juli wordt bij de speeltuin de Beweegbank geïnstalleerd. Deze wordt tijdens de bewonersbrunch op 27 september officieel geopend. De gemeente start voor kinderen van 0 tot 12 jaar het project “Actiefindenbosch“. Van vrijdag 9 t/m zondag 11 oktober vindt het online “Duurzaam Weekend Den Bosch” plaats.
Eind juli wordt melding gemaakt van veel inbraken. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) organiseert daarom een webinar. De politie geeft adviezen over preventie. Onze wijkagent heet Maarten Stet. Ook zijn er problemen met drugsoverlast en is weer een zwerver aangetroffen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid start op 1 september een campagne met tips hoe senioren kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit. De gemeente start op haar beurt een campagne om West waar het Paleiskwartier onder valt, veiliger te maken. Is een Buurtwacht de oplossing?
Het Paleiskwartier is volgens allecijfers.nl de op 1 na rijkste buurt in Den Bosch.

Wat betreft horeca en andere bedrijvigheden wordt begin januari gestart met inrichting van Schelstraete Advocaten in het Hof.
Mazzeltoff trapt op 21 februari af met het carnaval.
BrandLoyalty kondigt ook voor dit jaar weer een vestingloop aan.
Als de Vuelta doorgaat, komt de karavaan op 15 augustus door het Paleiskwartier. Het is het enige evenement in de wijk op de evenementenkalender in 2020. De tocht wordt in april tot nader datum uitgesteld vanwege corona. Uiteindelijk wordt de hele tocht voor 2020 afgelast.
Uit onderzoek van de consumentenbond blijkt dat van de 7 Jumbo’s in Den Bosch die in het Paleiskwartier de duurste is. Deze JumboCity is begin oktober een week dicht vanwege verbouw tot een Jumbo. Op 9 oktober wordt deze heropend.
L’oro Nero organiseert op 26 maart een Pubkwis.
Gapph Vastgoedbeheer komt terug in Den Bosch in het Binnenhof aan de Magistratenlaan.
Kinepolis kondigt aan per 1 juni weer beperkt open te gaan. Er mogen maar 30 personen tegelijk per zaal binnen zijn. Wel wordt gewaarschuwd voor nepaanbiedingen van filmkaartjes.
Coppernikkel in Boschveld biedt ook nu weer wereldgerechten aan; op 23 augustus uit Iran: Dolmeh-ye piaz.
De Krakelinghe – Bufkes aan de Leeghwaterlaan gaat sluiten. Eigenaar Ron Loos stopt er na 20 jaar op 64-jarige leeftijd mee.
De open monumentendag vindt dit jaar plaats op 12 en 13 september.
Tabakszaak annex PostNL-punt “Passarelle” aan de Leeghwaterlaan wordt eind van het jaar gesloten.

Op het gebied van de bouwactiviteiten en architectuur wordt gemeld dat op zondag 19 januari brand uitbreekt op de 23e etage van de Jheronimustoren. Waarschijnlijke oorzaak: brandende kaarsen.
De vraag rijst of er niet te veel appartementen en te weinig kantoren in de wijk komen.
Eind mei wordt begonnen met de bouw van Belvédère II.
“The smart box” die de prijs van het Bosch Architecture Initiatief heeft gewonnen valt voor de gemeente te duur uit.
Het is nog niet duidelijk of op deelplan F woningen worden gebouwd, het een permanent evenemententerrein wordt of een combinatie.
Op 1 september wordt het hoogste punt van de nieuwbouw van het KW1C bereikt.
Op 14 september wordt gestart met de sloop van het gebouw van de Kunstacademie.

In de Hofvijver wordt door de gemeente een windmeter geplaatst.
We moeten maar gaan wennen aan ieder jaar terugkerende algengroei.
Er wordt dringend geadviseerd de eenden niet te voeren in verband met overlast door ratten.
De gemeente beloofd de kapotgetrapte lampen langs de vijverrand aan de Statenlaan te vervangen. Ze worden op 9 december geleverd en daarna in anderhalve week geïnstalleerd.

Over mobiliteit en infrastructuur is veel te doen. Uit onvrede over de Living Lab proef  hebben bewoners zich verenigd in het comité “Open wegen Paleiskwartier”. Activiteiten: onder andere een nieuwjaarskaart aan de gemeenteraadsleden, een Whitebook en meer.  DTV Nieuws zet een gesprek hierover met de wethouder online. Uit een enquête blijkt dat er geen draagvlak is voor afsluiting van de Onderwijsboulevard. D66 wil toch inzetten op een veilige en groene Onderwijscampus. Het College geeft aan te zoeken naar andere oplossingen voor de Onderwijsboulevard.
De gemeente stelt eind januari de hoogte van de parkeerboetes opnieuw vast.
Zeven partijen in de gemeenteraad willen dat er weer bussen gaan rijden over de Onderwijsboulevard. Extra reden daarvoor is de drukte van het busverkeer bij de ovonde aan de voorkant van het station.
NS richt begin april aan de Magistratenlaan een nieuwe bushalte in.
Eind april gaat de Randweg twee weken dicht voor werkzaamheden.
Half juni wordt door omwonenden de verkeersoverlast op de Onderwijsboulevard, de Magistratenlaan en de Leeghwaterlaan aangekaart.
Gedurende de hele maand september is de spoortunnel aan de Vlijmenseweg in 1 richting afgesloten vanwege werkzaamheden.
Half augustus vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan het wegdek van de Grootmeesterstraat. Ook de Hofmeesterstraat wordt onder handen genomen. In november wordt begonnen met vergroening van de Statenlaan.
Er wordt eind augustus aangekaart dat het systeem van digitaal parkeren voor senioren niet gebruikersvriendelijk is.
073elektrisch biedt tijdens burendag 2020 op zondag 27 september een gratis proefrit in een elektrische deelauto aan.
Op 1 oktober houdt de gemeente een bijenkomst over nieuwe laadpalen. Input kan worden gegeven over mogelijke locaties.
Onder de titel “Ontwerpen voor duurzaamheid door herontwikkeling” verschijnt eind december een boek van ir. Shyam Khandekar.

Betreffende scholen en opleidingen kondigt het Stedelijk Gymnasium aan een open dag te organiseren op 11 januari.
In de nationale Keuzegids MBO 2020 scoort het Koning Willem 1 College met 15 opleidingen erg hoog. Op 29 januari houdt het KW1C een open avond. Er worden in maart honderden mondkapjes uit de tandartsassistenten opleiding geschonken aan het JBZ. Advies voor aankomende studenten wordt telefonisch gegeven. Het virtuele Space Cafe van het KW1C wint de prestigeuse  internationale eTwinning-prijs. Het KW1C wint een tweede prijs bij de SustainaBul voor het MBO.
Op 25 januari 2020 organiseert Avans een open dag. Twee studenten van de Hogeschool richten een nieuw bedrijf op voor het gespreid betalen van vliegtickets. Avans besluit tot 31 maart geen lessen meer te geven en de open dag te schrappen in verband met corona. In plaats daarvan worden 3 online open avonden georganiseerd. De Hogeschool biedt medewerkers ruimte om een maatschappelijke bijdrage te leveren in verband met corona. Avans groeit intussen uit naar 13.000 voltijdstudenten. Voor de deeltijd opleidingen worden op 9 en 11 juni online open avonden georganiseerd. Eind september zou worden begonnen met de sloop van de Kunstacademie. De sloop wordt echter uitgesteld omdat de provincie om aanvullend onderzoek vraagt. In november vinden er toch wat werkzaamheden plaats door een onderaannemer. Op 17 december wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd over de nieuwbouw. Besloten wordt in 2025 te starten met een nieuw, meer modulair onderwijssysteem.
Het aantal eerstejaars HBO-studenten bij Fontys steekt met 6% groei ver boven het landelijk gemiddelde uit.
Het Van Maerlant College besluit het VMBO gebouw niet te renoveren maar van de grond af nieuw te herbouwen.
Vijftien personen van Animal Rebellion houden op 22 september het gebouw van ZLTO aan de Onderwijsboulevard voor korte tijd bezet.
Boschveld vraagt om hulp om te voorzien in het tekort aan taaldocenten.

De CV Paleiskwartier Wijkbelangen organiseert de nieuwjaarsborrel. De Beren sturen een bedankje voor het mogen organiseren daarvan. Op 21 april wordt een nieuwsbrief uitgebracht. Ook in oktober verschijnt er een nieuwsbrief.
Ook dit jaar wordt er weer een bewonersbrunch georganiseerd; dit keer op zondag 27 september. Tijdens de brunch kan men een speurtocht lopen. Deze wordt door Lisanne Kempkes gewonnen. De organisatie krijgt een bedankje.
De wijkschouw verloopt dit jaar vanwege corona digitaal. Hulp wordt gevraagd bij het schoon houden van de wijk.
Een initiatief van het bestuur om glascontainers te laten plaatsen stuit op hevig verzet van bewoners.
Op 23 december brengt het bestuur een Kerstgroet uit voor de bewoners.

De Spoorzone komt weer in het nieuws. Kan China helpen de doelstellingen van GoederentreinenNee te verwezenlijken? De groep sluit zich aan bij het landelijk platform LPOGT. Op 18 juni organiseert ProRail een online informatiebijeenkomst over de goederentreinen. Er komen ook meer treinen tussen Meteren en Boxtel. De PvdA wil compensatie voor omwonenden die last hebben van het spoor. De gemeente gaat dat in Den Haag bepleiten. In april wordt door de gemeente een nieuwsbrief uitgebracht. In juni wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken. In november komt een volgende editie uit. De laatste in 2020 wordt gepubliceerd op 15 december.

Veel aandacht wordt besteed aan de sociale interactie in de wijk. Farent biedt halverwege maart initiatieven aan voor kwetsbare bewoners. Verschillende wijkbewoners bieden coronahulp aan. In Boschveld ontwikkelt Copernikkel soortgelijke initiatieven. De werkwinkel zoekt wel bestuursleden.
Op 4 juni wordt gestart met Qi gong in het Westerpark. Deze activiteit gaat in de winter gewoon door.
Koffie drinken is er door corona niet bij; elkaar ontmoeten kan wel bij de Beweegbank en de Jeu de Boules baan.

Energievoorziening gaat een nieuwe fase in. Op 1 juli gaat het WKO-systeem voor Paleiskwartier Noord over van Ennatuurlijk naar Duurzaam Opgewekt. Het contract van Ennatuurlijk met Paleiskwartier Zuid loopt pas in 2040 af.