Jaaroverzicht 2020

2020: er moet nog één plek ingevuld worden, deelplan F

Aan het begin van 2021 kijken we terug op het voorbije jaar 2020. Wat is er zoal in dat jaar in het Paleiskwartier gebeurd?

Algemeen. Op 19 januari breekt er brand uit op de 23e verdieping van de Jheronimustoren. De bewoner is hierbij gewond geraakt en het appartement brandde volledig uit. De oorzaak is een achtergelaten, brandende kaars. De BrandLoyalty vestingloop 2020 in Den Bosch staat gepland voor 7 juni.
Op de openingsdag van de Spaanse wielerronde Vuelta, doet de karavaan ook het Paleiskwartier aan. De geplande datum is 15 augustus. Op 16 april echter maakt de organisatie bekend dat de start in Den Bosch door de coronacrisis tot nader order is uitgesteld. Op 28 april valt het doek definitief: de Vuelta start door de corona-crisis niet in Nederland.
Op de evenementenkalender van de gemeente staat in 2020 geen evenement gepland in het Paleiskwartier. Op 5 maart wordt het gebouw van het UWV tijdelijk ontruimd nadat een verwarde man binnen kwam lopen die zei dat hij een explosief bij zich had. De Magistratenlaan en de Bordeslaan werden afgesloten.
De gemeente vraagt op 22 juni de bewoners overlast in de wijk via de Buiten Beter app te melden. Voor drugsdealers en zwervers is het beter de politie te bellen.
Er wordt eind juli in verschillende garages van de appartementen in het Paleiskwartier ingebroken. In het Hof, in Belvédère en in verschillende Armada’s zijn spullen ontvreemd: motoren, scooters, fietsen en batterijen van elektrische fietsen. Ook zijn er afstandsbedieningen voor de garagepoorten en hekken uit auto’s meegenomen. Noteer in ieder geval serienummers en framenummers van spullen met waarde, onderstreept ook de wijkagent, Maarten Stet. Op 1 september start de overheid een campagne “Maak het oplichters niet te makkelijk.” De gemeente start een project om in West, waar het Paleiskwartier toe behoort, de veiligheid en de veiligheidsgevoelens te verbeteren. Ook wordt er door het CVV een webinar georganiseerd.
De politie neemt het initiatief van bewoner Pim van der Sluijs over om een buurtwacht te organiseren.
Het Paleiskwartier de op 1 na rijkste wijk in Den Bosch als het gaat om het gemiddelde inkomen van de bewoners. Dat bedraagt € 42.200,= tegen € 43.800,= voor de nummer één: Vughterpoort.
De Open Monumentendag 2020 van 12 en 13 september is dit jaar door coronamaatregelen echter een stuk minder ‘open’. Onder meer in Den Bosch is er daarom een digitale editie gemaakt.
Er komen voorlopig geen glascontainers in de wijk.
Eind september start de gemeente het initiatief “Wijkhelden tegen zwerfafval!”. Wijkhelden houden samen hun buurt schoon.
Op 5 oktober gaan Sjors Sportief en Sjors Creatief weer van start. Alle kinderen van 0-12 jaar kunnen meedoen met sport en cultuur, want er staat weer mooi nieuw aanbod op het gemeente project “Actief in Den Bosch”.
Van vrijdag 9 t/m zondag 11 oktober vindt online Duurzaam Weekend Den Bosch plaats.
Op 14 november publiceert de gemeente nieuwe belastingtarieven voor 2021 en wijzigt tevens de OZB-tarieven voor het komende jaar.
Op 5 december plaatst de gemeente een kerstboom bij de Jumbo.
Op diezelfde dag publiceert de gemeente de nieuwe OZB-tarieven voor 2021. Ook de woonlasten stijgen, maar heel licht.
Vlak voor het sluiten van 2020 komt het boek van de architect van het Paleiskwartier uit getiteld: “Ontwerpen voor duurzaamheid door herontwikkeling”.

Wat betreft horeca en andere bedrijvigheden kondigt het bedrijf Schelstraete Advocaten aan op de begane grond van het Hof een commerciële ruimte in te richten.
Op vrijdag 21 februari trapt Mazzeltoff af voor het carnaval.
De consumentenbond onderzoekt het prijsniveau van Jumbo in Nederland. In Den Bosch scoort het filiaal aan de Hofvijver hoog; de andere 6 laag.
Gapph Vastgoedbeheer, ooit begonnen in Den Bosch, opent op 1 juni 2020 haar nieuwe hoofdkantoor in kantoorgebouw het Binnenhof.
Kinepolis verwelkomt per 1 juni maximaal 30 bezoekers per zaal, voorstellingen zullen meer verspreid zijn over de dag, alle betalingen vinden contactloos plaats en er wordt op toegezien dat alles volgens RIVM richtlijnen vaker en extra goed wordt schoongemaakt. De bioscoop waarschuwt wel voor nepaanbiedingen die in omloop zijn.
Op 27 augustus kondigt eigenaar Ron Loos aan dat de Krakelinghe – Bufkes aan de Leeghwaterlaan gaat sluiten.
De Jumbo City aan de Hofvijver wordt omgebouwd tot een Jumbo. Door de aanpassingen is de winkel zes dagen gesloten van zaterdag 3 tot en met donderdag 8 oktober. Het is nu mogelijk om boodschappen te doen met behulp van een zelfscanner en er is een kleine afdeling met HEMA producten.
De tabakszaak annex PostNL-punt aan de Leeghwaterlaan sluit definitief haar deuren.

Op het gebied van de bouwactiviteiten en architectuur legt het bureau Dynamis de vraag op tafel of er niet te veel appartementen en te weinig kantoorruimte is in het Paleiskwartier. Eind mei wordt gestart met de bouw van Belvédère II. Het project moet eind 2021 klaar zijn.
Het prijswinnende “The Smart Box” voor invulling van het lege plein aan de Onderwijsboulevard valt voor de gemeente veel te duur uit. Naar andere mogelijkheden wordt gezocht.
Op maandag 14 september zal begonnen worden met de inrichting van het bouwterrein voor de sloop van het voormalige pand van de kunstacademie St. Joost van Avans op de hoek Onderwijsboulevard – Hugo de Grootstraat. De sloopplanning loopt echter vertraging op, omdat de provincie om een aanvullend flora- en faunaonderzoek heeft gevraagd. De geplande startdatum is nu 4 februari 2021 geworden. desondanks vinden er half november toch al werkzaamheden plaats.
Op 5 september wordt het hoogste punt van de nieuwbouw van het KW1C met de unieke houten constructie aan de Onderwijsboulevard bereikt.
Het laatste deelplan dat momenteel door de BV Paleiskwartier wordt ontwikkeld is deelplan F aan het Residentieplein. Er zijn twee mogelijkheden voor deze locatie: woningbouw of een permanent evenemententerrein. Eventueel een combinatie.

De Hofvijver blijft in beweging. De gemeente plaatst een windmeter voor de fontein in de Hofvijver. Als het te hard waait, zal de fontein automatisch zachter gaan draaien of zal hij helemaal uitgeschakeld worden.
Volgens de gemeente moeten we er maar aan wennen: de algengroei gaat ieder jaar terugkeren.
Gewaarschuwd wordt voor het voeren van brood aan de eendjes. Hoe goed ook bedoeld, het levert alleen maar een toestroom aan ratten op.
De lampen langs de Hofvijver aan de kant van de Statenlaan zijn bijna allemaal kapot. De eersten al sinds januari. Sommigen lijken kapot getrapt. Volgens de gemeente worden ze op korte termijn hersteld. Het zijn Italiaanse materialen en er is een bestelling geplaatst voor nieuwe armaturen en lampen. De materialen worden op 9 december geleverd.

Over mobiliteit en infrastructuur is er veel onvrede over de Living Lab proef waarbij verschillende gedeeltes van het Paleiskwartier werden afgesloten en hebben bewoners zich verenigd in het comité “Open wegen Paleiskwartier“. De werkgroep ontplooit diverse initiatieven: een nieuwjaarskaart aan de gemeenteraadsleden, een Whitebook en meer activiteiten. DTV Nieuws zet een gesprek tussen Ufuk Kâhya en Fons Brenninkmeijer over het Living Lab on-line. Er zijn door bedrijven, bewoners en scholen meer dan 1000 enquêteformulieren ingevuld over de mogelijk afsluiting. Bij 80% is er geen draagvlak voor. D66 wil, na het zeer waarschijnlijk niet doorgaan van de afsluiting van de Onderwijsboulevard, toch een groene en veilige campus maken. Zeven partijen uit de gemeenteraad zijn het er over eens: er moeten zo snel mogelijk weer bussen gaan rijden over de Onderwijsboulevard. Het wordt te druk met bussen op de ovonde aan het Julianaplein. De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft de resultaten van het verkeersexperiment verwerkt in een YouTube video. Het College gaat andere plannen ontwikkelen voor de situatie op de Onderwijsboulevard.
De gemeente verhoogt de parkeerboetes voor 2020. Het systeem met het digitaal parkeren werkt nog niet vlekkeloos.
Van 23 april tot en met 4 mei worden de Randweg en het viaduct naar het Paleiskwartier bij de Magistratenlaan in twee weekenden in gedeeltes afgesloten voor werkzaamheden aan het asfalt.
Van 31 augustus tot en met 2 oktober gaat ProRail onderhoud plegen aan de spoorbrug op de Vlijmenseweg. Hiertoe wordt één rijrichting van de Vlijmenseweg afgesloten.
Half augustus wordt de Grootmeesterstraat afgesloten voor werkzaamheden.
Op 1 oktober organiseert de gemeente een kick-off bijeenkomst voor de bewoners en vraagt om input over nieuwe plaatsen voor laadpalen voor elektrische auto’s. Later in oktober wordt input gevraagd op de mogelijk nieuwe locaties.
De gemeente meldt op 12 november het voornemen om het trottoir in de Statenlaan, tussen de Jonkerstraat en het Mercatorplein, te vergroenen. Ook heeft de gemeente op 5 december in het Paleiskwartier tussen Jumbo en de Beren een kerstboom geplaatst.

In de scholen en opleidingen worden weer de nodige activiteiten georganiseerd. Op 11 januari houdt het Stedelijk Gymnasium een open dag.
Ook Hogeschool Avans houdt een open dag op 25 januari. Twee studenten van de Avans richten een nieuw bedrijf op: spread.nl. Dit maakt het mogelijk om vliegtickets in 3 termijnen te betalen. Avans besluit op 13 maart om in verband met het coronavirus tot 31 maart geen onderwijs te geven of toetsen af te nemen. Avans biedt medewerkers de ruimte om een maatschappelijke bijdrage te leveren in de sectoren zorg, welzijn en educatie in verband met de huidige coronacrisis. De Hogeschool meldt dat ze is gegroeid naar meer dan 13.000 voltijdstudenten. Vooral de techniek en ICT-opleidingen zijn erg populair. Avans organiseert op dinsdag 9 juni en op donderdag 11 juni online twee open avonden. Via Microsoft Teams vertelden docenten over de opleiding en hoe het is om bij Avans te studeren. In 2025 moeten studenten voor een deel hun eigen leerroute kunnen meebepalen. Alle opleidingen in de 21 academies worden opgesplitst in modules. Het verbouwingsplan van de Kunstacademie wordt bekend gemaakt.
Het Koning Willem 1 College doet dit op 29 januari en scoort heel hoog in de nationale Keuzegids MBO 2020. Het schenkt honderden mondkapjes die oorspronkelijk bedoeld waren voor de tandartsassistentenopleiding aan het JBZ. De open avond wordt afgeblazen en vervangen door 3 online bijeenkomsten. Via de website van het KW1 College kunnen studenten daarna zelf een telefonische afspraak inplannen. Het virtuele Space Cafe van het KW1C wint de internationale eTwinning-prijs. Het college behaalt een tweede prijs bij de uitreiking van de duurzaamste MBO opleiding.
Fontys kondigt aan dat er in het afgelopen jaar 11066 studenten een hbo studie bij Fontys zijn gestart. Het aantal eerstejaars steeg daarmee met 6 procent.
Er komt nieuwbouw aan Van Maerlant College op de Onderwijsboulevard; renovatie is te duur.
Op 22 september houden vijftien personen van Animal Rebellion korte tijd het gebouw van ZLTO aan de Onderwijsboulevard  bezet.

De CV Paleiskwartier Wijkbelangen organiseert haar nieuwjaarsborrel deze keer bij De Beren. Waarvoor dank. De nieuwsbrief van april wordt op de 21e uitgebracht. De onderwerpen die behandeld worden: ontwikkelingen rondom het Living Lab, uitstel van de ALV, de stand van zaken rondom de WKI, coronahulp initiatieven in de wijk en een nieuwe bushalte aan de Magistratenlaan.
Na het afsluiten van het contract met Duurzaam Opgewekt hebben Sacha Wijmer (voorzitter) en Hermie van Ommeren (secretaris) aangegeven te stoppen met hun bestuursfunctie. Later gaf ook Jan Bastiaanse (vice-voorzitter) aan ook te stoppen met zijn bestuurswerk. Als vervanger van Sacha is Jos Nauts bereid gevonden het voorzitterschap op zich te nemen. De andere twee functies zijn nog vacant.
Ook dit jaar organiseert Paleiskwartier Wijkbelangen een bewonersbrunch. Deze vindt plaats in het weekend van burendag op zondag 27 september. Tijdens de brunch krijgt iedereen de gelegenheid om een elektrische deelauto te testen. Ook wordt de beweegbank ingewijd en zal Fit20 iedereen kennis laten maken met de sportieve mogelijkheden die de bank biedt. Het is ook mogelijk tijdens de brunch een speurtocht door de wijk te lopen. Lisanne Kempkes komt als winnaar uit de bus. De organisatoren worden hartelijk bedankt voor de extra improvisatie nodig was door corona.
De wijkschouw vindt ook dit jaar weer digitaal plaats in verband met corona.
Op 20 oktober komt er weer een nieuwsbrief uit.
Vanuit het bestuur komt een vraag naar hulp bij het opprikken van zwerfvuil en ander afval.
Met een kerst- en nieuwjaarsgroet voor de bewoners sluit de CV het jaar af.

De Spoorzone komt weer in het nieuws. Eén van de mogelijkheden die door China uitgewerkt wordt, is een treinverbinding die goederen in twee weken van China naar Venlo kan brengen. Hiermee zou de boog bij Meteren overbodig worden. Op 1 april komt de tweede nieuwsbrief van Goederentreinen Nee uit. Het comité geeft in juni een overzicht van wat de overheid heeft gedaan met de zienswijzen van alle betrokken partijen. Op 18 juni organiseert ProRail een online informatiebijeenkomst voor de omwonden in ’s-Hertogenbosch over de goederentreinen op het traject Meteren – Boxtel. Ondanks de protesten gaat ProRail de komende periode voor 600 miljoen Euro investeren om meer personen- en goederentreinen te laten rijden op dit traject. De PvdA wil een compensatieregeling voor iedereen die langs het spoor overlast heeft van het toenemende aantal (gif)treinen dat niet via de Betuweroute rijdt maar de boog ven Meteren gaat nemen. De gemeenteraad wil een compensatieregeling in Den Haag bepleiten.
Op 9 november verschijnt de nieuwste editie van Spoorzone.
ProRail werkt van 2 mei tot 10 mei aan een nieuw spoor in de gemeente Oss en verzorgt werkzaamheden aan wissels en spoorwegovergangen. Daardoor rijden er die periode geen treinen tussen Den Bosch en Nijmegen.
Goederentreinen Nee sluit zich aan bij een landelijk platform.
Op 15 december geeft de gemeente de 11e nieuwsbrief uit.

Veel aandacht wordt besteed aan de sociale interactie in de wijk. Er wordt zelfs een speciaal Oeteldonk embleem van het Paleiskwartier ontwikkeld.
Op donderdag 26 maart organiseert L’oro Nero een PubKwis aan de Hoflaan 1A. Deze wordt later afgeblazen vanwege gebrek aan belangstelling.
Er worden door Farent in verband met de coronacrisis verschillende activiteiten ontplooid voor hulp aan kwetsbare bewoners in Boschveld, Deuteren en het Paleiskwartier. Inwoners van het Paleiskwartier ondernemen zelf ook een initiatief. Ook Copernikkel sluit zich bij deze initiatieven aan. Intussen zoekt de Werkwinkel nog steeds naar bestuursleden. Het aanbieden van maaltijden blijft gewoon doorgaan. Omdat het aantal besmettingen ook in Den Bosch sterk toeneemt, breidt de gemeente haar steunpakket voor de inwoners uit met meer hulp voor de jeugd, de cultuur, de sport en voor kwetsbare Bosschenaren.
Op 4 juni wordt gestart met Qi gong (eenvoudige, effectieve bewegingsoefeningen) in het Westerpark. De Qi Gong-groep blijft in de winter wekelijks oefenen in het Westerpark. Alleen bij extreem weer gaat de les op donderdagmorgen niet door.
Op 25 juli wordt de beweegbank geïnstalleerd.
Nu het niet mogelijk is om met elkaar koffie te drinken, is het wel mogelijk om elkaar in de buitenlucht te treffen. Op dinsdag  bij de Beweegbank om 11.00 uur en bij de Jeu de Boules baan om 15.00 uur (niet bij regen en bij kou).

Energievoorziening gaat een nieuwe fase in. Per 1 juli gaat het WKI-systeem voor het Paleiskwartier Noord over van Ennatuurlijk naar Duurzaam Opgewekt. Pas in 2040 eindigt het contract tussen afnemers en Ennatuurlijk in Paleiskwartier Zuid. Zij moeten dan een beslissing nemen over de toekomstige voorzieningen.