Jaaroverzicht 2018

2018: het Paleiskwartier nadert zijn voltooiing

Aan het begin van 2019 kijken we terug op het voorbije jaar 2018. Wat is er zoal in dat jaar in het Paleiskwartier gebeurd?

Wat betreft horeca en andere bedrijvigheden geeft tapasrestaurant Doncurado in januari aan ondanks goede omzet de focus te verleggen naar Tilburg en de deuren te gaan sluiten.
Het pand van Doncurado plus dat van voormalig Smaaklokaal Hutten wordt overgenomen door restaurant De Beren dat in 2019 geopend zal worden. Wel willen bewoners een rechtszaak aanspannen tegen het weer in gebruik nemen van de afzuiginstallatie op het dak. Het einde is voorlopig nog niet in zicht.
Na aanvankelijke aarzeling zet Sligro in januari de Emté-keten te koop; Jumbo lijkt een goede kandidaat. De kogel gaat op 5 maart door de kerk: Sligro meldt de verkoop van de Emté-keten aan Jumbo en Coop. Het is de derde supermarkt in 3 jaar tijd. Eind maart komt er meer zekerheid: de Emté in het Paleiskwartier wordt een Jumbo.
Food festival TREK geeft aan in juli weer naar het Residentieplein te willen komen. De organisatie zoekt nog naar lokaal talent.
Ook het Sushi festival doet Den Bosch weer aan, in augustus.
De gezamenlijke Hogescholen organiseren op 6 september weer het HBO Intro Festival. Het festival is gratis voor studenten en loopt om 23:00 uur af om de geluidsoverlast te beperken. Drank wordt niet meer in plastic wegwerpbekertjes geschonken
Studance heeft een feest gepland op het Residentieplein en heeft een vergunning voor 28 juni aangevraagd. De organisatoren vragen om begrip voor de geluidsoverlast.
Brandloyalty geeft in april aan dat de Vestingloop in mei start in het Paleiskwartier op de Onderwijsboulevard. De uiteindelijke datum wordt 27 mei.
Ook de Urban Trail komt in september naar Den Bosch en gaat door het Paleiskwartier heen. De route loopt onder andere door de bioscoop heen.
Verschillende uitspanningen organiseren eind februari samen een Paleisborrel.
Half maart wordt begonnen met de aanleg van burgerme, een restaurant voor hamburgers, salades, desserts en dranken. Het hamburger restaurant wordt op 24 april officieel geopend.
Naast de burgerme wordt op 30 april L’oro Nero geopend, een Italiaanse koffiebar.
Aan de Onderwijsboulevard wordt begin december Friethuys Kwibus geopend.
De Jongens van de Wit kondigen voor mei twee activiteiten aan: JazzCraft op de 13e en een bierquiz die op 16 mei plaats vindt.
Yoga Point opent in november haar deuren voor een nieuwe vestiging in het Paleiskwartier.
Er wordt aangekondigd dat op 2 januari fit20 wordt geopend.

Op het gebied van de bouwactiviteiten en architectuur organiseert de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch in januari een stadswandeling door het Paleiskwartier. In maart vindt een tweede plaats.
Na het afhaken van de Steinerger Group en Van Der Valk is in januari een nog onbekende nieuwe kandidaat geïnteresseerd in het bouwen van een hotel. Eind juni wordt bekend dat de nieuwe kandidaat het Tribute by Marriott is. De bouw zal in 2019 starten. Het mag duidelijk zijn dat de bestaande hotels hier niet blij mee zijn. Het wordt een hotel van 50 meter hoog met twee restaurants en een directe verbinding met de Paleisbrug.
Kinepolis schrijft in maart een wedstrijd uit: raadt wanneer de bioscoop wordt geopend. De uiteindelijke feestelijke opening vindt op 25 juni plaats. De eerste verkoop van tickets met korting vindt al weken tevoren plaats. De grootste zaal bevat meer dan 250 zitplaatsen. Na de eerste maand is de bioscoop tevreden over het bezoekersaantal; dit ondanks de warme periode.
De nieuwe coalitie kiest in mei toch voor de miljoenen verslindende nieuwbouw van het theater aan de Parade.
Hoogbouw zoals de Jheronimustoren moet vaker gebeuren want het geeft de stad meer impulsen volgens Antoine Duimel.
Eind juli wordt bekend dat het kantoorpand De Office voor EUR 13,9 miljoen is verkocht aan Rijkswaterstaat.
Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) schrijft in oktober een prijsvraag uit voor een nieuw ontwerp van de Smart Square.
De BV Paleiskwartier geeft in oktober groen licht voor de aanleg van een kinderspeelplaats aan de Hoflaan.
In november is begonnen met de bouw van Upstairs naast de Paleisbrug.
Vastgoedmarkt blaast de loftrompet over het Paleiskwartier en de Armada’s.

De Hofvijver blijft een boeiend onderwerp. Eind februari in positieve zin want dan geeft DTV aan dat er op het water boven de parkeergarage als eerste locatie in Den Bosch veilig geschaatst kan worden.
Begin juni drijven er tientallen opgestoken middelvingers in de vijver. Waar komen ze vandaan? Begin juli wordt het raadsel opgelost; het is een experiment van Max Rijkers van de AKV St. Joost.
Begin december worden groene constructies geplaatst met volwassen planten om de algengroei tegen te gaan. Hopelijk verstoren de constructies ook niet al te zeer de mogelijke ijspret deze winter.

Over mobiliteit en infrastructuur is ook veel te doen geweest. Begin maart komt zwerfafval in de wijk op de agenda; de gemeente zet een stageproject op.
In maart wordt de “Schwung-app” gelanceerd die fietsers sneller langs de verkeerslichten begeleidt.
Tijdens een bewonersbijeenkomst op 4 april wordt ook vanuit de gemeente duidelijk dat de parkeerdruk sterk zal toenemen. De presentatie van Angelique Breukel-Salemans hierover is beschikbaar. Luc van Mil, bestuurslid van de CV, noemt het in mei een gemiste kans dat bus 60 van het Transferium naar de stad niet in het Paleiskwartier stopt. Eind mei geeft ook D66 aan voorstander te zijn van de bus-stop om de parkeerdruk in de wijk te verlichten. De parkeerdruk zal sowieso toenemen na opening van Kinepolis, aldus Luc van Mil in juni. Het college van B&W erkent dat het stoppen van de transferium-bus de parkeerdruk in de wijk zal doen afnemen maar besluit toch dat de bus geen stop mag maken.
De gemeente ziet mogelijkheden de bezetting van de parkeergarage te vergroten en breidt het betaald parkeren in de wijk sterk uit.
De gemeente meldt eind april in gesprek te zijn met de NS over het verplaatsen van het P + R Q-Park aan de Magistratenlaan naar het EKP terrein.
Het Paleiskwartier wordt half mei aangewezen als proeftuin voor Mobility as a Service (MaaS) gericht op delen van vervoer. Op de ALV van 23 oktober geven onderzoekers van de TU Twente nadere uitleg over deze nieuwe service.
Ook Beamrz gaat samen met Tikkie eind mei carpoolen aanbieden.
Enexis gaat van week 22 tot 25 boringen uitvoeren aan de Magistratenlaan die daarvoor grotendeels afgesloten wordt. Tot overmaat van ramp sluit de gemeente ook de toegang tot het Paleiskwartier via de Randweg af.
In november hakt de gemeente de knoop door: er gaan in 2019 geen stadsbussen meer rijden over de Onderwijsboulevard (waren er 480 per dag).

Met betrekking tot scholen en opleidingen worden er verschillende open dagen georganiseerd. Allereerst op 13 januari door het Stedelijk Gymnasium. De open dag in 2019 zal plaats vinden op 12 januari.
Scholieren en studenten waaien half januari weg op het Mercatorplein door de harde wind. Het filmpje hierover is, in tegenstelling tot bepaalde suggesties, niet in scene gezet.
Begin maart huurt Avans het leeg gekomen gebouw van Banning Advocaten voor de AMIB opleiding. Omdat deze transformatie in strijd is met het bestemmingsplan biedt de gemeente de gelegenheid vooraf bezwaarschriften in te dienen. Plannen om een nieuw complex neer te zetten op de plaats van de voormalige Kunstacademie St. Joost gaan voorlopig de ijskast in. Wel komen er in september 50 opleidingsplaatsen bij voor de richting verpleegkunde. Het pand van de voormalige kunstacademie moet weer in gebruik worden genomen door de brand in het complex aan de Parallelweg.
Het KW1C onthult plannen voor een nieuwe campus op de Onderwijsboulevard die door “Nieuwe Architecten” mag worden opgezet. De onderwijsfaciliteiten worden dan op twee campussen aan de Onderwijsboulevard geconcentreerd. Studenten van het KW1C hebben geld ingezameld voor ALS en gaan op 31 mei mee te doen aan beklimming van de Mont Ventoux. Op 30 september wordt de Community Dag georganiseerd waarop het ROC laat zien wat er allemaal te doen is. De open dag staat gepland voor 24 november.
In juni wordt de HAS onder financieel toezicht van de Onderwijsinspectie geplaatst vanwege overschrijding van de kredietlimiet. De jaarlijkse open dag wordt gehouden op 17 november.
Helicon houdt haar open dag op 10 november.

De CV Paleiskwartier Wijkbelangen heeft de extra ALV van 27 februari en die van 14 maart uitgesteld omdat er nog geen onderhandelingsresultaat ligt met Ennatuurlijk over het dossier Warmte-Koude-Opslag (WKO).
Hermie van Ommeren, bestuurslid van de CV, houdt eind februari een pleidooi voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Op 4 april organiseert de CV een bewonersavond over o.a. ProRail en het parkeerbeleid.
De jaarlijkse bewonersbrunch vindt plaats op 26 augustus. Bewoners kunnen zich inschrijven via de website.
De reguliere ALV wordt gehouden op 23 oktober in de Brede Bossche School. De datum voor de ALV van volgend jaar wordt vastgesteld op 17 april 2019.
De Nieuwjaarsborrel in het volgend jaar staat gepland voor 13 januari 2019; inschrijven is gewenst.
Het Paleiskwartier bestaat in 2019 25 jaar. Feestelijkheden worden georganiseerd.

De Spoorzone komt ook weer in het nieuws.  In februari maakt het actiecomité “Goederentreinen Nee” bekend zich aan te sluiten bij het protest tegen de boog van Meteren. Ook maken zij in die maand een film over omwonenden als protest. Vanwege alle ophef belooft D66 dat de staatssecretaris Stientje van Velthoven naar Den Bosch zal komen om te praten over de boog van Meteren. De rekenkamercommissie van de gemeente concludeert dat de communicatie hierover veel te wensen over laat. De laatste plannen komen er op neer dat de boog bij Meteren 15 meter hoog de lucht in gaat. Door de grote hoeveelheid bezwaren wordt op 23 oktober bekend dat de aanleg wordt uitgesteld tot 2023.
Goederentreinen Nee geeft in september een chronologisch overzicht van de gebeurtenissen tot dan toe en organiseert op 11 oktober een protestactie in Den Haag. In oktober worden de pijlen gericht op de grote klanten van ProRail.
De overheid heeft een deel op het Platform Participatie gereserveerd voor informatie over het PHS Meteren – Boxtel. Eind maart reageren alle 5 betrokken gemeentes met een brief naar het Ministerie. ProRail organiseert in april een informatiebijeenkomst over het Tracébesluit.
De CV Paleiskwartier Wijkbelangen geeft in april een eigen, aangepaste zienswijze op het hele project uit.
TNO concludeert in mei dat door het PHS en de boog van Meteren de kwaliteit van leven van directe omwonenden sterk achteruit gaat. De betrokken gemeenten reageren hierop met een oproep aan de staatssecretaris.
Ook de Commissie MER laat zich op het Ministerie kritisch uit over de verwachte hinder na aanleg van de boog bij Meteren.

Veel aandacht wordt besteed aan de sociale interactie in de wijk. Op 1 maart worden de suggesties van de bewoners tijdens de Nieuwjaarsborrel verder uitgewerkt.
Ook in maart wordt de oprichting bekend gemaakt van het buurtteam Boschveld – Deuteren – Paleiskwartier gericht op basisondersteuning in de wijken.
De Musical Pleisketier gaat opgevoerd worden in september 2019. Op 25 oktober verschijnt een interview met Janneke Franken die als regisseur samen met Klazien Laansma de scepter zwaait. Eind december wordt bekend dat de musical EUR 10.000,= subsidie krijgt van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Begin april is er een informatieavond over veiligheid, vooral gericht op ouderen.
De CV neemt halverwege april Xperience in de arm voor het experiment buitensport voor 50-plussers.
In april wordt specifiek voor de ouderenpopulatie het initiatief voor stoelyoga gestart.
In de Maaspoort wordt op 11 mei een senioren-ochtend georganiseerd. In gratis vervoer vanuit het Paleiskwartier wordt voorzien.
Er wordt in september een nieuwe, laagdrempelige activiteit opgezet voor 55-plussers: bridgen op maandagavond.
Door het KW1C wordt in samenwerking met Welzijn Divers op 3 september de deur van open huiskamer “De Wijze Koning” opengesteld voor kwetsbare ouderen. De open huiskamer wordt georganiseerd door studenten van de opleiding Helpende zorg en welzijn.
Iedere vrijdagochtend kan er samen koffie gedronken worden bij de Jongens van de Wit. Op 7 december worden bewoners uitgenodigd voor een gratis kopje koffie.
In het weekend van 22 – 23 september is het burendag; ook in het Paleiskwartier wordt er uitgebreid aandacht aan besteed.
De gemeente wijst op het wijkbudget van € 12.824,= dat onder andere voor sociale activiteiten beschikbaar is.

Energievoorziening staat centraal in veel van de vergaderingen van de CV. Op 21 juni wordt een ALV georganiseerd met als agendapunt de eventuele overname van de WKO-installatie. Op 12 juli vindt een extra ALV plaats over het dossier WKO omdat op 21 juni niet het vereiste quorum is bereikt. Eind oktober wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot dit dossier dat dan omgedoopt is tot WKI, Warmte Koude Installatie.