Jaaroverzicht 2017

2017: het Paleiskwartier begint steeds meer vorm te krijgen

Aan het begin van een nieuwjaar is het een goede gewoonte terug te kijken op het voorbije jaar. Wat is er zoal in 2017 in het Paleiskwartier gebeurd?

Op het gebied van de horeca en andere bedrijvigheden krijgt het Residentieplein bezoek van het Food Trek festival in juli en het Sushi festival in augustus.
In oktober vinden de eerste besprekingen plaats over een nieuwe (Italiaanse?) eetgelegenheid in de voormalige ruimte van Smaaklokaal Hutten in de Jheronimus toren.
Ook in oktober wordt een vestiging van de Tosti Club op de hoek van het Hofplein en de Onderwijsboulevard geopend.
Naast de Tosti Club zijn in november de werkzaamheden aan Aziatische all-you-can-eat restaurant Shizen in volle gang. Dit wordt op 24 november officieel geopend.
Eind november geeft Pollevie een Masterclass over Orange Wine.
De Jongens van de Wit nemen eind november het initiatief voor leven in de brouwerij: live muziek. Ook wordt Culinair Plezier met als thema Italië aangekondigd voor januari 2018.

Wat betreft bouwactiviteiten en architectuur verschijnt in juni de eerste uitgebreide aankondiging van de Belvédère. In september wordt dan ook begonnen met het bouwrijp maken van de grond en verschijnen details over de appartementen. In oktober gaat de bouw officieel van start.
Er worden ook verschillende suggesties gedaan voor opvulling van het Residentieplein dat momenteel nog voor festivals is gereserveerd.
In september start Kinepolis met de bouw van de nieuwe bioscoop. De bouw vordert in december gestaag en de opening wordt in het voorjaar van 2018 verwacht.
In november stelt de VVD voor een extra beveiligde rechtbank in Den Bosch te realiseren.
Advocatenkantoor Banning verhuist in december van de Statenlaan naar de binnenstad.
De gemeente zet de ontwikkeling van het nieuwe theater aan de Parade stil. Nieuwe kans Paleiskwartier?

De Hofvijver is een terugkerend onderwerp van gesprek. Vooral de algengroei. Bosch Belang stelt in oktober voor milieuvriendelijke watervlooien en graskarpers in te zetten nadat een eerder experiment met jonge planten is mislukt. In november besluit de gemeente toch niet verder te gaan met dit experiment.
Ook de fontein keert regelmatig terug in diverse discussies. In de gemeenteraad stelt D66 vragen over de fontein. Zal deze ooit nog gaan spuiten?

Over mobiliteit en infrastructuur is ook veel te doen geweest. Zo kondigt de gemeente aan dat in juli begonnen gaat worden met de Leeghwaterlaan die een één-richtings verkeersweg gaat worden.
In september wordt gestart met Paleiskwartier Elektrisch, een project in het kader van duurzaamheid.
In de gemeenteraad wordt ook in september besloten de stationstunnel voorlopig open te houden om isolering van het Paleiskwartier en Boschveld van het centrum te voorkomen.
In oktober komt vanuit de gemeente een eerste suggestie om van de Onderwijsboulevard een campus te maken.
Eind november wordt de eerste interactieve verkeersregelinstallatie in gebruik genomen.
Een nieuw ophaalschema voor het ophalen van huisvuil wordt door de gemeente gepubliceerd.
De gemeente kondigt aan dat het fietspad langs het Drongelens Kanaal in januari 2018 tijdelijk wordt afgesloten.

Met betrekking tot scholen en opleidingen worden er verschillende open dagen georganiseerd. Op 25 november door het Koning Willem 1 College.
Als introductie wordt weer in augustus het jaarlijkse HBO Intro Festival gehouden. Dit festival krijgt in december het eerste certificaat “duurzaam evenement” uitgereikt.
Op 15 november geeft Avans een open college over energie-transitie naar duurzamere bronnen.
Op 11 december worden de scholen gesloten vanwege code rood in Brabant: ijsvrij.

De CV Paleiskwartier Wijkbelangen organiseert in september een bijeenkomst voor bewoners van het Paleiskwartier.
Tevens wordt er die maand de jaarlijkse bewonersbrunch gehouden.
Op 28 november wordt een ALV gehouden.
De Nieuwjaarsborrel van Paleiskwartier Wijkbelangen wordt aangekondigd: 14 januari bij Happy Italy.

De Spoorzone komt ook regelmatig in het nieuws. Zo organiseert het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) in oktober een bijeenkomst over de toekomstige scenario’s voor dit gebied. Hierbij komen ook uitbreiding van de Passerelle en de aanpak van het P&R-terrein aan bod. Op 23 november organiseert de gemeente een bijeenkomst over aanpak van de Spoorzone. De Spoorzone zelf houdt eind november een thema-avond over autoluwte, witte fietsen, zelfrijdende bussen en bereikbaarheid. In december spreekt de gemeente af met T-Mobile in januari manieren te bedenken om slimmer te laden en te lossen. Een geplande bijeenkomst over de Spoorzone op 11 december wordt vanwege de barre weersomstandigheden afgelast.
Vijf gemeenten stellen vragen over de boog bij Meteren waardoor er over het spoor veel frequenter goederenverkeer gaat rijden tussen Meteren en Boxtel. In november organiseert ProRail een bijeenkomst over de gevolgen van het nieuwe Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). De bijeenkomst wordt gekenmerkt door vaktaal met begrippen als afweegwoningen en geluidsproductieplafonds. De nieuw opgerichte werkgroep “Goederentreinen Nee” wil dat de boog bij Meteren van tafel gaat. Er gaan meer personentreinen overdag rijden. Wat is het gevolg voor het nachtelijk goederenvervoer?
De NS meldt in oktober dat er meer in- en uitcheckpoortjes komen op het station. Ook wordt in november uitbreiding van de fietsenstalling voorgesteld. Op 10 december gaat de nieuwe dienstregeling in.

Veel aandacht wordt besteed aan de sociale interactie in de wijk. Zo wordt in oktober de dag van de dialoog georganiseerd om mensen met verschillende achtergronden met elkaar in gesprek te brengen.
In november geeft Paleiskwartier Wijkbelangen een eerste aanzet tot een platform sociale cohesie.

Energievoorziening staat in verschillende vormen ook op de agenda. Tijdens een ALV van Paleiskwartier Wijkbelangen komt onder andere het voorstel van de CV Bossche Windmolen West op tafel die in oktober een inloopavond organiseert. Later  in november wordt er een thema-avond over het project gehouden. Omdat de verkoop van Bossche Windmolen Delen tegen valt, wordt de inschrijving in januari 2018 waarschijnlijk verlengd.
In november nodigt warmteleverancier Ennatuurlijk bewoners uit bij een loket-op-locatie.