Nieuws

Raad akkoord met krediet liften Paleisbrug

De gemeenteraad heeft deze week ingestemd met een krediet van 1,4 miljoen euro voor de plaatsing van nieuwe liften voor de Paleisbrug. Een debat is er niet over gevoerd. Het ging om een zogeheten hamerstuk. Alle partijen, met uitzondering van de PVV, stemde voor het voorstel.

De liften van de Paleisbrug hebben de afgelopen jaren de gemoederen in de politiek flink beziggehouden. Ze waren vaak lange tijd defect. Dat kwam onder meer doordat er geen duidelijke afspraken waren over het onderhoud van de liften. Daarnaast is er binnen de gemeente weinig kennis en ervaring met diagonale liften in de openbare ruimte.

Door te kiezen voor voor nieuwe traditionele verticale liften denkt de gemeente de problemen definitief te gaan verhelpen. De kosten hiervan zijn relatief hoog, omdat ook de bestaande constructie daarvoor ingrijpend moet worden aangepast.

Verwachting is dat in april 2025 begonnen wordt met de plaatsing van de nieuwe liften. De bestaande schachten voor de diagonale liften blijven overigens ongewijzigd. Volgens het college zijn ze onderdeel van ‘het iconisch ontwerp’ van de brug. Op dit moment zijn er tijdelijk kunstwerken in de schachten geplaatst.

De bestaande diagonale schachten blijven gehandhaafd.