Nieuws

Commissie bespreekt liften Paleisbrug

18 juni 2024 – De Commissie Bedrijvigheid debatteerde gisteren over het voorstel van B&W om EUR 1,4 miljoen ter beschikking te stellen voor renovatie van de liften. De meeste politieke partijen vinden het veel geld kosten maar geven aan met de rug tegen de muur te staan. Alleen Rosmalen’s Belang stelde de investering ter discussie.
Veel vragen bleven echter onbeantwoord. Wat is het risico voor de gemeente? Staat er niet teveel belastinggeld op het spel? Zijn er garanties als het bouwbedrijf in gebreke blijft?

De meerderheid was uiteindelijk voor het toekennen van het krediet.

Op 2 juli staat het voorstel op de agenda van de Raad.

Voor meer info:
link (discussie in de commissie)
link (raadsvoorstel)