NieuwsOp de slider plaatsen

Samenwerking redactie met KW1C

De redactie van de website van Wijkbelangen Paleiskwartier (paleis.org) gaat samenwerken met studenten van het Koning Willem 1-college (KW1). Het gaat om jongeren die de opleiding Mediaredactiemedewerker volgen. Doel is om meer journalistieke verhalen te publiceren op de site en op de Facebook-pagina van het Paleiskwartier.

De komende twee weken start een proef. Twee studenten werken aan een artikel over zwerfafval rond de Hofvijver. Ze gaan daarvoor ter plekke interviews houden met studenten. Centrale vraag daarbij is in hoeverre deze jongeren zich verantwoordelijk voelen voor het zwerfafval en hoe ze dit willen tegengaan.

Als de proef goed verloopt, wordt vanaf volgend studiejaar de samenwerking uitgebreid. De details daarvoor zijn nog niet bekend. Voor het KW1C is het belangrijk dat studenten ervaring opdoen in de praktijk. Daarnaast vindt deze MBO-instelling het belangrijk goede relaties te onderhouden met de buurt. Door meer artikelen te publiceren, hopen partijen het ‘wijkgevoel’ te versterken en daarmee bij te dragen aan ‘community building’.