NieuwsOp de slider plaatsen

Dossier over klucht liften Paleisbrug

Binnenkort neemt de gemeenteraad het besluit om 1,4 miljoen euro uit te trekken voor de plaatsing van nieuwe liften op de Paleisbrug. Maar of dit de beste, slimste en goedkoopste oplossing is, is de vraag. De redactie heeft bij de gemeente een beroep gedaan op de Wet Openbaar Overheid (WOO). Alle stukken (offertes, mailverkeer, app-berichten en offertes) zijn opgevraagd. Ze geven een goed inkijkje in de ambtelijke keuken en maken duidelijk waarom het herstel van de liften zo lang op zich laat wachten.

De liften van de Paleisbrug waren vaak en lang buiten gebruik. Een belangrijke oorzaak is dat het onderhoud niet goed contractueel was geregeld. Voor iedere storing moest telkens opnieuw een reparatieopdracht worden gegeven. En dat kost doorgaans onnodig veel extra tijd.

In een ambtelijk memo van 5 juni 2023 worden diverse oplossingen besproken. Een scenario gaat over renovatie van de liften in combinatie met een langdurig onderhoudscontract. Over de twee bedrijven die dit kunnen uitvoeren, schrijft de Afdeling Maatschappelijk Vastgoed: ‘Deze partijen samen zijn prima in staat de liften te renoveren en met langdurig onderhoud in goede staat te houden.’ ┬áToch wordt niets met dit advies gedaan. De reden daarvan is onduidelijk.

Uit een mail van de gemeentesecretaris van 2 juli 2023 blijkt dat er vooral vrees is dat er ook na de renovatie storingen  blijven voorkomen. Waarop dat is gebaseerd, is onduidelijk. Opmerkelijk, want technisch wordt vastgesteld dat de kans op storingen flink kan worden teruggebracht door de liftdeuren niet meer afzonderlijk te laten besturen (mail van 4 juli 2023).

Renovatie van de liften is waarschijnlijk ook veel goedkoper. Het bedrijf Elite heeft vorig jaar hiervoor een offerte uitgebracht van 89.000 euro. De renovatie zou binnen tien weken kunnen worden uitgevoerd. Daarbij werd een garantie afgegeven van zestig dagen.

De gemeente stelt dat de kosten van herstel van de liften niet te verhalen zijn. Daarbij baseert het college zich op een juridisch extern rapport. Toch deelt niet iedere ambtenaar deze visie blijkt uit een bericht van 4 juli 2023. ‘Waarom is bij mij aan tafel meermaals stellig gezegd dat alle kosten voor de gemeente zijn. Terwijl dit rapport toch echt opening biedt. De liften zijn nooit goed geweest.’

Conclusie: de liften van de Paleisbrug hadden al lang gerepareerd kunnen zijn. De kosten zouden daarbij waarschijnlijk veel lager zijn geweest dan nu wordt voorgesteld. En die kosten zouden mogelijk ook nog verhaald kunnen worden.

U kunt zelf alle stukken downloaden via twee bestanden die in Dropbox zijn geplaatst. Let wel op, de bestanden zijn fors en het dossier is zeer omvangrijk.

Link naar eerste bestand;

Link naar tweede bestand.