NieuwsOp de slider plaatsen

Forse toename autoverkeer Magistratenlaan

Het autoverkeer op de belangrijkste toegangsweg van het Paleiskwartier gaat mogelijk flink toenemen. Dat blijkt uit het rapport ‘Verkeersstudie Brede Binnenstad’ opgesteld door de gemeente en adviesbureau Goudappel. Daarin worden de gevolgen uitgewerkt van diverse maatregelen die zijn bedoeld om het verkeer in de historische binnenstad terug te dringen.

In het rapport staan voorstellen om het verkeer op de bestaande binnenstadsring terug te dringen. Dit kan bijvoorbeeld door snelheidsmaatregelen, het afsluiten van wegen of een prijsprikkels voor parkeren. Dit moet voor een belangrijk deel worden opgevangen door de ‘doorstroomas’ Magistratenlaan/Nelson Mandelalaan. Door deze verplaatsing neemt het verkeer op de Nelson Mandelalaan met 67 procent toe en op de Magistratenlaan met 35 procent.

De geraamde stijging van het autoverkeer is exclusief de toename die wordt verwacht door de groei van het aantal inwoners en de economische bedrijvigheid.

Op 18 juni bespreekt de raadscommissie omgeving de discussienotitie ‘Mobiliteitssaanpak Brede Binnenstad’. 

De hele verkeersstudie is hier te vinden.

Bewoners die over dit onderwerp willen inspreken bij  de gemeenteraad, kunnen terecht bij de bijeenkomst ‘Informeren en Ontmoeten op maandag 10 juni 19:00 uur in het bestuurscentrum. Hiervoor moeten ze zich wel van tevoren melden bij de griffie: (073) 615 54 23 of via gemeenteraad@s-hertogenbosch.nl.