Nieuws

Spoorzone mei 2024

3 maart 2024 – Planning aangepast van de terinzagelegging Bossche Stadsdelta

Op 10 april is er een nieuwsbrief verstuurd over het Ontwikkelplan Bossche Stadsdelta. Hierin stond dat het ontwikkelplan van 6 mei t/m 21 mei ter inzage wordt gelegd. Deze planning is aangepast. Het ontwikkelplan zal ter inzage liggen van 13 mei t/m 27 mei 2024.

Ter inzage

Van 13 tot en met 27 mei 2024 wordt het Ontwikkelplan Bossche Stadsdelta ter inzage gelegd. Je kunt hierop in die periode een schriftelijke reactie indienen. Als je op dit moment vragen hebt over dit Ontwikkelplan kun je contact opnemen via bosschestadsdelta@s-hertogenbosch.nl.

Het (concept) Ontwikkelplan met bijbehorende stukken is vanaf 13 mei tot en met 27 mei 2024 te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/plannen onder het kopje Gebieds- en structuurvisies in procedure. Ook liggen de stukken vanaf deze datum ter inzage in het Stadskantoor. Je kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur.

Reageren

Een schriftelijke reactie kun je sturen naar: Burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 16234343.

Ook is het mogelijk om een reactie digitaal in te dienen met DigiD. Je gebruikt daarvoor het digitaal formulier. Graag onder vermelding van zaaknummer 16234343.

Graag nog in gesprek?

Als je nog in gesprek wil over het Ontwikkelplan, kun je hiervoor contact opnemen met de projectleider, Johan van Heumen, via bosschestadsdelta@s-hertogenbosch.nl. Vermeld de vraag in de e-mail zodat wij ons hier zo goed mogelijk op kunnen voorbereiden. Wij nemen dan contact met je op.

Planning

De planning is dat het Ontwikkelplan na de zomer vastgesteld wordt door de gemeenteraad. De gemeente is al gestart met de voorbereiding van de gebiedspaspoorten Tramkade en Citadelpoort. Voor Citadelpoort wordt een participatief ontwerpproces met betrokkenen gehouden.

Lees meer over het ontwikkelplan