Nieuws

Evenementenplein

10 januari 2024 – De Coƶperatie Wijkbelangen Paleiskwartier heeft haar zienswijze op het beoogde evenementenplein verstuurd naar de gemeente. De belangrijkste bezwaren zijn dat het werk- en leefklimaat niet voldoende worden gewaarborgd en dat er nog te veel geluidsbelasting plaats vindt.

Voor meer info: link