Nieuws

Verslag wijkschouw 2023

1 november 2023 – Op 15 oktober heeft de jaarlijkse wijkschouw in het Paleiskwartier plaatsgevonden. De wijkmanager, de wijkregisseur en twee vertegenwoordigers van Wijkbelangen hebben deze uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar situaties in verkeer, bereikbaarheid en leefomgeving die verbetering behoeven. Tegen de 20 punten van aandacht zijn opgenomen in bijgevoegd verslag.
Iedereen kan via een meldingsformulier aangeven wat er in de wijk niet goed loopt en aan verbetering toe is.

Voor meer info: link