Nieuws

Stand van zaken lift Paleisbrug

19 september 2023 – De gemeente heeft besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 150.000,- om te komen tot een ontwerp en plan van aanpak voor de realisatie van twee verticale liften (link). Dit wordt op 26 september door de gemeenteraad behandeld. De gemeente kan de te maken kosten niet verhalen op de betrokken partijen.
Kantekening: het duurt anderhalf jaar na de opdrachtverlening voordat de realisatie kan starten.

Voor meer info: link