Plantvakken Bordeslaan

5 juni 2023 – Nu de plantvakken op de Bordeslaan eindelijk aangelegd zijn, wachten we met spanning op de beplanting. Helaas gaat die er pas in het najaar komen, heeft de gemeente laten weten, omdat de kweker geen planten meer had. Enkele bewoners opperden het plan om zolang de vakken in te zaaien met bijvoorbeeld de zaadjes die de postcodeloterij heeft verstrekt. De gemeente verzoekt ons om dat niet te doen. In het bloemenmengsel van de postcodeloterij zitten ook plantensoorten die moeilijk te verwijderen zijn als de plantvakken definitief worden ingeplant. Om de grond weer schoon te krijgen zal dan een deel afgegraven moeten worden, wat erg kostbaar is.

De gemeente heeft beloofd de borders nu zelf in te zullen zaaien met een ander bloemenmengsel dat minder problemen geeft.