Nieuws

Vergroening Bordeslaan en Spiegeltuin

5 februari 2023 – De gemeente heeft het voornemen geuit om de trottoir van de Bordeslaan en de Spiegeltuin te vergroenen.
Bijgevoegd aan deze brief vindt u een impressie van het groen en een overzichtstekening. U kunt de tekening ook bekijken op
www.s-hertogenbosch.nl/vergroeningbordeslaan

De planning voor de werkzaamheden is op dit moment nog niet definitief. De gemeente verwacht het plan dit voorjaar te realiseren. We worden geïnformeerd over de planning voordat gestart wordt met de werkzaamheden.

Voor meer info: link