Beweegroute in o.a. het Paleiskwartier

3 september 2022 – Bij een recente Boschveld Live avond is o.a. de Beweegroute gepresenteerd. Het idee is om een Beweegroute te realiseren in de buurten Deuteren, Boschveld, Paleiskwartier en het Westerpark. In het Paleiskwartier staat inmiddels een Beweegbank waar, de naam zegt het al, je aan kunt bewegen en plaats op kunt nemen.

In het Westerpark wordt door de gemeente binnenkort een zgn. Sport Court gerealiseerd voor de geoefende sporter waar je velerlei oefeningen aan kunt doen. Daarnaast worden er twee losse toestellen geplaatst nl. een Crosstrainer en een Arm Rotation apparaat (zie de afbeeldingen). Ook komt er een container te staan waar oefenmateriaal in ligt.

 

Het doel is om een gezamenlijke Beweegroute te realiseren waar ook Boschveld en Deuteren deel van uitmaken door in Boschveld en Deuteren enkele Beweegtoestellen op een geschikte locatie te plaatsen waardoor we individueel of in groepsverband in de buitenlucht kunnen bewegen en elkaar kunnen treffen. Het is de bedoeling om het buurt budget aan te spreken voor 5 december 2022 en begin 2023 en daarna met de gemeente in gesprek te gaan om het overige bedrag voor ons te financieren.

Om informatie over de toestellen op te doen heb je de mogelijkheid de website van de firma Nijha Sport in Lochem te bezoeken waar de beschikbare toestellen zichtbaar zijn onder de kopjes Outdoor Sport – Outdoor Fitness (een outdoor tafeltennistafel tref je elders op de website aan). In Vught zijn naast de Prins Hendrik atletiekbaan, Sportlaan 1, de toestellen in het echt te bewonderen. Helvoirt heeft inmiddels ook een beweegroute gerealiseerd. Het is de moeite waard om er een kijkje te nemen.

Om dit plan trachten te realiseren hebben we twee vragen aan jullie:
Vraag 1) Vinden jullie, als bewoners, een Beweegroute een goed plan? Ja of nee en waarom ben je positief of negatief?
Vraag 2) Zijn er enkele bewoners die actief bij dit project betrokken willen worden?

Het betreft het uitzoeken van de toestellen en een geschikte locatie bepalen. Na het plaatsen van de toestellen er mede zorg voor dragen dat de beweegroute actief benut gaat worden. S-PORT en een buurtcoach worden ook ingeschakeld.

We zouden het zeer op prijs stellen als jullie  een reactie op één of beide vragen zouden willen geven. We hopen uiteraard op veel reacties van jullie kant. We zijn er reuze benieuwd naar!

Groeten van het bestuur van Boschveld,

e-mailadres: info@obboschveld.nl