Nieuws

Verduurzaming en vergroening van onze wijk

31 augustus 2022 – Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is besloten dat het bestuur van Paleiskwartier Wijk Belangen aan het werk gaat om op wijkniveau te proberen verschillende verduurzamingsinitiatieven met elkaar in verband te brengen; samen staan we sterker (= duurzamer zijn).

In september gaat het bestuur in gesprek met EnNatuurlijk, de BV Paleiskwartier en Duurzaam Opgewekt om te zien of er interesse is om samen op te trekken voor de wijk.

Qua vergroening wordt gewerkt aan het groener maken van de tussenstraatjes; concreet wordt geprobeerd dit jaar de Grootmeesterstraat en de Hofmeesterstraat te voorzien van bloembakken op de kopse kant (aan de Magistratenlaan). Volgend jaar probeert het bestuur bij Prinsenhof hetzelfde te doen. Daarnaast is er gesprek gaande met Avans om het gebied tussen de nieuwbouw Avans en Palazzo op elkaar af te stemmen zodat er een geheel ontstaat qua groen, waarbij ‘elkaar ontmoeten’ belangrijk is.

Meer informatie: Lucelle Timmermans