Start inspraak herontwikkeling Onderwijsboulevard 256

28 maart 2022 – Het ontwerpbestemmingsplan ‘Onderwijsboulevard 256’ (link) ligt samen met de ontwerp omgevingsvergunning met ingang van 28 maart 2022 voor 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad respectievelijk het college van burgemeester en wethouders indienen.


Plangebied

Voor meer info: link