Wijkbudgetten

22 januari 2022 – Ook voor 2022 heeft de gemeente wijkbudgetten gereserveerd voor initiatieven vanuit de verschillende buurten en wijken. Dat betekent dat iedere inwoner van ‘s-Hertogenbosch plus verenigingen en stichtingen namens hem of haar, subsidie kan aanvragen voor projecten in de buurt of wijk. Subsidie kan aangevraagd worden voor initiatieven die bijdragen aan het bevorderen van de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) in buurten, wijken en dorpen. Initiatieven kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op “groene” initiatieven én op fysieke investeringen.
Voor de hele stad is een budget vastgesteld van € 714.700,-. Voor het Paleiskwartier bedraagt het: € 16.703,-.

Voor meer info: subsidieregeling en verdeling