Verplaatsing bushaltes Onderwijsboulevard onterecht?

4 januari 2022 – De voorgenomen verplaatsing in 2018 van de bushaltes aan de Onderwijsboulevard naar de Vlijmenseweg leidde tot protesten van bewoners van de Koningsweg die bang waren voor veel meer bussen door hun straat. De gemeente wees dat protest in 2019 af. De Raad van State, waar de bewoners in beroep zijn gegaan, heeft eind december 2021 geoordeeld dat zij ten onrechte niet als belanghebbende zijn aangemerkt en heeft B&W de opdracht gegeven een nieuwe beslissing te nemen over de verplaatsing van de bushaltes.

Voor meer info: link