Kort verslag Teams meeting met McDonalds

29 december 2021 – Op 21 december jl. heeft McDonalds digitaal een Microsoft Teams meeting georganiseerd en een toelichting gegeven op de plannen van de bouw van een zogenaamd instore-restaurant in Terrazzo. Het adres wordt Hofplein 100 met een terras aan de zijde van het Hofplein waar nu de bouwkeet staat. Er waren rond de 40 deelnemers bestaande uit (toekomstige) bewoners, vertegenwoordigers van McDonalds Nederland en van de gemeente. In een PowerPointpresentatie werd eerst een overzicht gegeven van de nieuwste producten van McDonalds en een uitleg over de duurzaamheidsplannen. Tijdens de presentatie en daarna kwamen de volgende onderwerpen aan de orde.

  • Structuur. Het was nog niet bekend of McDonalds de vestiging zelfstandig gaat exploiteren of dat aan een franchisenemer overlaat. Dit kan gevolgen hebben voor de uitwerking van de plannen.
  • Afval. McDonalds was zich bewust van de problemen die dat kan geven. Er werd toegezegd voldoende grote afvalbakken neer te zetten, deze regelmatig te legen en aan de gemeente te vragen om een sleutel van de afvalbakken in de buurt en die ook regelmatig leeg te ruimen.
  • Openingstijden. Deze zijn afhankelijk van de plannen van een eventuele franchisenemer en van de toestemming van de gemeente. Dit moet geregeld worden via de exploitatievergunning. In vergelijkbare situaties heeft de gemeente besloten dat geen 0/24 opening is toegestaan; hooguit tot 2 uur ’s nachts. Het is per slot van rekening een woonwijk.
  • Parkeren. Er komt geen drive-in en aan de beide straatkanten zijn maar heel beperkt mogelijkheden om te parkeren. Bezoekers zullen in de grote parkeergarage van de gemeente of elders in de wijk hun fiets, scooter of auto kwijt moeten. Geadviseerd wordt om de bewoners van de woningen en hun bezoekers een mate van exclusiviteit te verlenen. Automobilisten wordt dringend aangeraden om naar de McDonalds vestiging aan de A2 in Rosmalen te rijden. Bevoorrading en afvoer van afval zal overigens 2 tot 3 keer per week gaan plaatsvinden.
  • Andere overlast. Aan frituurlucht en het plaatsen van een grote zuil met neonreclame werd in de presentatie geen aandacht besteed. Ook het blijven hangen van bezoekers in de wijk na afloop is een punt van zorg. Van handhaving wordt niet veel verwacht.
  • Algemeen. Veiligheid en leefbaarheid blijft een belangrijk punt. Er worden veel bezoekers verwacht uit andere wijken die een andere inslag en elan hebben dan het Paleiskwartier.

Er is besloten een afvaardiging van bewoners te laten fungeren als aanspreekpunt voor de gemeente om de lijnen zo kort mogelijk te houden.