Cursus AED

20 juli 2021 – Cursus reanimatie en gebruik AED voor bewoners van het Paleiskwartier. In 4,5 uur leert u hoe u een circulatiestilstand kunt herkennen en wat u kunt doen om een slachtoffer te helpen. Aanmelding via josnauts@xs4all.nl onder opgave van naam, adres en telefoonnummer.

Voor meer informatie: link