Nieuw plan Onderwijsboulevard

17 april 2021 – Het nieuwe plan voor ontwikkeling van de Onderwijsboulevard wedt op 3 paarden tegelijk en dat lijkt te veel volgens Fons Brenninkmeijer van de actiegroep Paleiskwartier Open Wegen. Vergroenen, ontmoeten en de auto ontmoedigen door minder parkeerplaatsen lijkt de opzet. Maar, laten we het Paleiskwartier wel leefbaar houden.

Voor meer info: link