Nog geen enthousiasme voor zelftest

8 april 2021 – Afgelopen 4 weken hebben Avans, HAS en KW1C een proef genomen met Corona zelftesten voor studenten. Slechts een derde van de studenten die gevraagd zijn, deed ook daadwerkelijk mee. De zelftest wordt digitaal begeleidt middels een barcode die gescand moet worden. De test gaat nog wel gewoon door.

Voor meer info: link