Oproep aan fietseneigenaren

9 februari 2021 – Er wordt vanuit de bewoners regelmatig de wens geuit tot plaatsing van extra fietsenrekken in het Paleiskwartier. De gemeente is hierin echter zeer terughoudend omdat de bewoners geacht worden hun fietsen in de daarvoor bestemde berging c.q. fietsenkelder te plaatsen om zo verrommeling van het straatbeeld tegen te gaan. De rekken/beugels die er staan zijn bestemd voor bezoek, zowel voor particulieren als voor klanten van winkels en horeca.
Het aangezicht van de fietsen bij de studentenwoningen aan de Onderwijsboulevard is ook bepaald geen visitekaartje voor de wijk; zodra de studenten, na Corona, weer gebruik gaan maken van hun vervoermiddel zal de gemeente een geselecteerd aantal wrakken elimineren.