Nieuwsbrief 11 Spoorzone

15 december 2020 – De laatste nieuwsbrief van de gemeente over de Spoorzone is uit. Behandelde onderwerpen zijn:

  • Knooppuntontwikkeling; bij het station komt aan de westzijde (Paleiskwartier) een nieuwe ondergrondse fietsenstalling.
  • Unaniem raadsbesluit voor ontwikkeling van het EKP-terrein Noord.
  • Een filmpje over de ontwikkeling van het innovatiedistrict.
  • Mijlpaal Bossche stadsdelta (extra uitgave).

Voor meer info: link

Extra uitgave: link