Goederentreinen Nee sluit aan bij landelijk platform

9 december 2020 – Goederentreinen Nee heeft het volgende bericht uitgestuurd.

LANDELIJKE SAMENWERKING GTNEE

Goederentreinen Nee heeft de handen ineen geslagen met andere invloedrijke actiegroepen in Nederland die zich zorgen maken over de overlast van goederentreinen en dicht bewoonde gebieden.
Met het nieuwe Landelijk Platform Overlast Goederentreinen (LPOGT) zorgen we dat er in samenwerking met Rijk, regio, vervoerders en bewoners een nieuwe routekaart wordt getekend om het spoorgoederenvervoer in Nederland toekomstbestendig te maken en woonkernen te ontlasten.

Interesse? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief http://eepurl.com/hg-cI5 of kijk op www.lpogt.nl