Wijzigingen OZB voor 2021

5 december 2020 – De gemeente heeft middels een verordening de nieuwe OZB-tarieven voor 2021 bekend gemaakt. De volgende veranderingen hebben plaatsgevonden ten opzicht van 2020.

Gebruikersbelasting                                                                                                   2021               was in 2020
1 – Voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen:           0,2492%            0,2379%

Eigenarenbelasting
1 – Voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen:                   0,0790%             0,0816%
2 – Voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen:           0,3111%              0,2970%

De belasting voor gebruikers en eigenaren van onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen, stijgt. De eigenarenbelasting voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen, daalt.

Dit alles moet ook bezien worden in het licht van de eventueel gestegen waarde van de woning.

Voor meer info: link