Werkzaamheden Kunstacademie

12 november 2020 – Ondanks de afspraken zijn er afgelopen weekend toch werkzaamheden geweest op de bouwplaats van de Onderwijsboulevard 256, het te slopen gebouw van de Kunstacademie. Deze werkzaamheden leverden geluidsoverlast op voor de buurt. De gemeente was hiervan niet op de hoogte. Er blijkt afgelopen weekend een onderaannemer aan het werk te zijn geweest. De afspraak was en blijft nog steeds dat er alleen gewerkt wordt op werkdagen tussen 7.45 uur en 17.15 uur en niet in het weekend. Komende weekenden zal er niet meer worden gewerkt op de bouwplaats.

De reden dat de onderaannemer in het weekend wilde werken, was dat er de afgelopen tijd spullen gestolen waren van de bouwplaats. Door in het weekend te werken, wilde de onderaannemer dieven buiten het pand houden. Er wordt nu beveiliging ingezet om toekomstige diefstallen te voorkomen.