Waar komen de nieuwe laadpalen?

24 oktober 2020 – De gemeente ‘s-Hertogenbosch verwacht een sterke groei in elektrische auto’s de komende jaren. Bewoners van, om te beginnen de wijken Binnenstad en West (waar het Paleiskwartier onder valt), wordt gevraagd mee te denken over geschikte nieuwe locaties tot aan 2025 en input te geven.
De mogelijke plaatsen voor deze nieuwe laadpalen zijn via onderstaande link op de daar aangegeven kaart aangegeven in blauw, mogelijke locaties inclusief deelauto locatie in geel. Heb je feedback op zo’n plek? Dan willen we die horen!

Voor meer info: link