Nieuws

Verkeersoverlast Paleiskwartier

22 juni 2020 – Er wordt door bewoners steeds vaker opgemerkt dat er veel te hard wordt gereden op met name de Onderwijsboulevard, de Magistratenlaan en de Leeghwaterlaan. De maximumsnelheid van 30 km / uur wordt vaak in grote mate overschreden. We hebben gemerkt dat de politie pas optreedt als er voldoende meldingen worden gemaakt van hardrijders. Tegen geluidsoverlast van brullende motoren kan niet veel ondernomen worden, wel tegen te hard rijden. Mocht iemand constateren dat er weer eens veel te hard wordt gereden, meld dat dan bij de politie. Dit vergroot de kans dat er ingegrepen wordt. Een recente controle op de Oude Vlijmenseweg leverde zaterdagavond 81 bekeuringen op.
Algemene klachten over bijvoorbeeld onkruid, zwerfafval, peuken, honden- en vogelpoep, graffiti, kapotte straatverlichting, losliggende tegels of overlast door samenscholing kunnen het beste via de Buiten Beter app bij de gemeente worden gemeld. De ervaring is dat de gemeente hierop normaal gesproken snel en adequaat handelt.

Voor meer info over de app: link