Nieuws

Gemeentelijke visie energielandschap

12 juni 2020 – Het college van burgemeester en wethouders heeft de Visie energielandschap (Deel A en B) ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden en de bijbehorende Nota zienswijzen en het uitvoeringsprogramma (Deel C) vastgesteld. De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch behandelt dit raadsvoorstel in de vergadering van 7 juli. Voorafgaand daaraan is er de mogelijkheid tot inspreken op 15 juni in de raadsbijeenkomst Informeren en Ontmoeten (voor diegenen die nog niet eerder ingesproken hebben), en behandelt de Commissie Omgeving de stukken op 23 juni.

Voor meer info: link