Nieuws

Stand van zaken Goederentreinen Nee

5 juni 2020 – Het Comité Goederentreinen Nee heeft een overzicht gegeven van wat de overheid heeft gedaan met de zienswijzen van alle betrokken partijen. Er wordt inzage gegeven in het aangepaste Tracébesluit en in de Nota van Antwoord.
ProRail organiseert in juni 3 voorlichtingsavonden voor omwonenden waarin vragen kunnen worden gesteld.

Voor meer info: link