Parkeerboetes 2020

22 januari 2020 – De gemeente heeft de hoogte van de parkeerboetes opnieuw vastgesteld middels de “Verordening op de heffing van parkeerbelastingen ‘s-Hertogenbosch 2020.”
Een gewone parkeerboete gaat € 64,50 kosten. Als een wielklem is aangebracht, wordt € 100,87 in rekening gebracht voor het aanbrengen en verwijderen daarvan. Wegslepen gaat € 180,00 kosten voor voertuigen tot 3.500 kilogram en voor bewaring € 10,00 na de eerste 24 uren. Voor voertuigen die zwaarder dan 3.500 kilogram zijn, wordt € 322,10 in rekening gebracht en voor het bewaren € 25,00 na de eerste 24 uren.
De verordening is al vanaf 1 januari 2020 in werking getreden.

Voor meer info: link