Veel te doen over afsluiting Onderwijsboulevard

1 december 2019 – Na zessen en in het weekend is er geen (studenten)kip meer te bekennen in het Paleiskwartier. Toch worden de bewoners op die tijden ook geconfronteerd met de verkeers-belemmerende maatregelen die zijn getroffen. Het afsluiten van de Hugo de Grootlaan betekende dat veel bewoners alleen maar via Boschveld naar de Rijksweg konden. De afsluiting van de Statenlaan heeft tot andere problemen geleid. De bewoners, is een algemeen gehoorde klacht, zijn hier nauwelijks bij betrokken geweest. Dat Avans, HAS en KW1C wel tevreden zijn ligt voor de hand hoewel zij momenteel ook nog af en toe chaotische situaties zien.

Voor meer info: link