Steun in de rug voor GoederentreinenNee?

29 november 2019 – Als gevolg van de problematiek rondom stikstof ligt de uitvoering van het Tracébesluit voorlopig even stil. Het besluit dat de aanleg behelst van de boog bij Meteren, het vierde spoor tussen Den Bosch en Vught plus de verdiepte ligging aldaar staat voorlopig “on hold”. Het betekent nog langer onzekerheid voor de bewoners en hogere kosten maar geeft ook weer hoop dat van uitstel afstel komt.
Meer informatie is ook te vinden in de laatste nieuwsbrief van GoederentreinenNee.

Voor meer info: link