Bewonersbijeenkomst Living Lab

26 oktober 2019 – In een vol Jongens van de Wit werden bewoners van het Paleiskwartier vanochtend geïnformeerd over het Living Lab experiment.  Aanleiding waren de verontruste reacties die bij het bestuur van de CV Paleiskwartier Wijkbelangen (PKW) waren binnen gekomen. Zo bestond zelfs ten onrechte de indruk dat het een experiment van PKW was. Na een korte inleiding door Sacha Wijmer, de voorzitter van PKW, gaf medebestuurslid Luc van Mil een uitstekende presentatie over de aanleiding en de stand van zaken rondom de afsluiting van de Onderwijsboulevard. Tijdens de levendige sessie waar veel vragen werden gesteld en verontrusting werd gedeeld, kwamen  verschillende punten naar voren.
Allereerst werd het misverstand weggenomen dat afsluiting van de Onderwijsboulevard het idee van de PKW was. Het bestuur was wel gevraagd mee te denken over de opzet van het experiment omdat één van de invalshoeken die van de verkeersveiligheid in de wijk was. Maar de afsluiting met als doel van de Onderwijsboulevard een autovrije campus te maken was het gevolg van het coalitieakkoord waarin D66 dit punt had bedongen.
Een ander terugkerend punt was de vraag of de afsluiting achter de schermen al voorgekookt was. Er werd duidelijk gesteld dat er nog geen politiek besluit lag over de uitkomst van het Living Lab experiment. Maar dat wel helder is dat te lang wachten met reageren funest is omdat de uitkomst dan achter de schermen al lang uit-onderhandeld is. Het bestuur van de CV heeft al een brief met een duidelijke stellingname aan de gemeente gestuurd. In week 45 zal het hoofd verkeer van de gemeente terugkoppeling geven over alle reacties die er ontvangen zijn. Hierin worden in ieder geval de resultaten van een enquête meegenomen die kan worden ingevuld op de site van de gemeente (onderaan de pagina in de volgende link). Op zich prima, maar bedacht moet worden dat de gemeenteambtenaren slechts uitvoeren wat de politiek heeft beslist. Mochten de resultaten tegenvallen dan onderneemt het bestuur actie richting een volgend hoger gemeentelijk niveau.
Belangrijk volgend punt was de participatie van omringende wijken. Het Zand krijgt nu al te maken met 850 bussen per dag die voorheen voornamelijk over de Onderwijsboulevard reden. Boschveld, dat te maken krijgt met heel veel extra verkeer uit het Paleiskwartier dat door de afsluiting van de Leeghwaterlaan (1-richtingsverkeer) en de Hugo de Grootlaan de Magistratenlaan niet meer kan bereiken. Willemspoort Zuid, dat een grote toename ziet van verkeer over de Oude Vlijmenseweg. Het is goed om te beseffen dat de oorspronkelijke ontwerper van het Paleiskwartier, Khandekar, planologisch gezien voor ogen had dat de wijk een “zachte” kern moest hebben die verkeersluw was maar wel met een harde schil, gebaseerd op twee doorgaande noord-zuid routes: de Magistratenlaan en de Onderwijsboulevard.
Er werd ook gesteld dat het er alle schijn van heeft dat de gemeente kiest voor de studenten en niet voor de bewoners. En dat terwijl de eerste groep er ‘s avonds, in de weekenden en in de vakantie helemaal niet is. De vraag werd dan ook gesteld of er via mobiele afsluitingen geen oplossing te bedenken was om op die tijden de doorgaande route toch open te houden.
Tenslotte kwam aan de orde dat verkeersveiligheid in de wijk een belangrijke drijfveer was om deze plannen op te stellen. Duidelijk werd gemaakt dat de gemeente een groot deel van de onveiligheid aan zichzelf te danken heeft omdat er van handhaving (bijvoorbeeld het 30 kilometer per uur maximum) niet of nauwelijks sprake is.
Aan het eind van de bijeenkomst riep Luc van Mil bewoners op zich aan te melden om te participeren in een bewonersforum dat het bestuur kan helpen bij de nodige activiteiten die ondernomen moeten worden richting politiek en gemeente over de voorgestelde plannen. Er meldden zich meer dan voldoende bewoners zodat de groep daadwerkelijk aan de slag kan.