Onderwijsboulevard

2 oktober 2019 – Ingezonden stuk uit het Brabants Dagblad van vandaag

Onderwijsboulevard

Ik ben zelf bewoner aan de Onderwijsboulevard en in het hele verhaal van het autovrij maken van de Onderwijsboulevard zijn
de bewoners in het Paleiskwartier absoluut niet gekend. Het is het zoveelste ideetje van D66 dat over het Paleiskwartier wordt
uitgestort (denk ook aan het theater). De analyse in de column van Bart Gotink bij het artikel ervaar ik als erg kortzichtig. Het
gaat in deze absoluut niet over de bewoners van de Statenlaan.
Enkele feiten: in het hele Paleiskwartier geldt momenteel een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Echter, van handhaving in deze is nog nooit sprake geweest. Je moest eens weten hoeveel petjesdragende Golfjesbestuurders met hoge snelheid af en aan rijden naar het station. Ze komen daar zeker niet om hun schoonmoeder op te halen? In de afgelopen jaren zijn er diverse oversteekpaden ten behoeve van het veilig oversteken voor de studenten gerealiseerd. Echter, ze maken er net zo weinig gebruik van als van de vele afvalbakken in het Paleiskwartier. En nu mijn punt: Brabants Dagblad, maak nu eerst eens van de actuele verkeerssituatie in het Paleiskwartier een op feiten gebaseerde analyse zoals het nu is. Analyseer eens wat de huidige verkeersdruk is op de veel te smalle Magristatenlaan die met zijn nu reeds te beperkte capaciteit nog meer verkeer te verwerken krijgt. Ga eens ’s morgens rond 8 à 9 uur en ’s middags tussen 4 en 6 uur kijken bij de Parkeergarage aan de Hugo de
Grootlaan en bij de uitstroom van de parkeerterreinen van Avans en Willem l. Een onderwijscampus (speeltje van D66) is wel leuk maar men moet zich ook realiseren welke gevolgen dit heeft. Meer omrijden, dus meer CO2 uitstoot en verkeer dat een ontsnappingsroute zoekt, bijvoorbeeld via Boschveld langs het Kindcentrum.
Ach, het Brabants Dagblad denkt in deze ludiek: leuk een barbecue in de Onderwijsboulevard! Maar voor wie? De studenten spoeden zich na de colleges zo snel mogelijk huiswaarts. Het welbevinden van de bewoners in het Paleiskwartier scoort
momenteel 8.0. Laat dit nu niet devalueren door maatregelen waar niemand hier om gevraagd heeft!

Fons Brenninkmeijer
Den Bosch