Geen sociale woningbouw Paleiskwartier

26 september 2019 – Terrazzo dat moet gaan verrijzen in het Paleiskwartier bevat 110 koop- en 60 huurwoningen. Geen van de huurwoningen echter is bestemd voor de sociale woningbouw. Vertegenwoordigers van de SP en de Bossche Groenen hebben hierover vragen gesteld in de raadscommissie Omgeving. Wethouder Geers gaf aan dat daar al lang geleden afspraken over zijn gemaakt.

Voor meer info: link