Eerste resultaten Living Lab Paleiskwartier

29 juli 2019 – Het Living Lab is een initiatief dat opgericht is om een antwoord te geven op de toenemende verkeersproblematiek in het Paleiskwartier. Een eerste melding over het Living Lab verscheen op 25 februari.
Er zijn 2 wensen geformuleerd: zo veel mogelijk verkeer weren op de Onderwijsboulevard en een verkeersluwe ruimte op de Leeghwaterlaan.┬áInmiddels ligt er ook een bestuurlijk opdracht vanuit de gemeente doordat het onderzoek naar een verkeersluwe Onderwijsboulevard is opgenomen in het collegeakkoord (het “campus-idee”). Samen met gebruikers en belanghebbenden zijn er tijdens een werksessie in juli verschillende varianten ontwikkeld.
Van de 6 varianten voor de Onderwijsboulevard zijn er 2 overgebleven als grootste kanshebbers (zie link).
Voor de Leeghwaterlaan bleven 2 van de 3 varianten staan als kansrijk. Tenslotte zijn er ook andere maatregelen geopperd die aanvullend genomen kunnen worden.
Na het testen in de komende maanden is er weer een werksessie in februari.

Voor meer info: link