Nieuw afvalstoffenplan op komst

1 juli 2019 – Eind van dit jaar komt de gemeente met een nieuw afvalstoffenplan. Er is (nog?) niet gekozen voor gedifferentieerde tarieven (diftar) waarbij de heffing per huishouden wordt berekend op basis van de hoeveelheid aangeboden afval. Wel wordt gedacht aan het eens per 4 weken ophalen van restafval en elke week van GFT (groente-, fruit-, tuinafval) en PMD (plastic, metalen blikjes, drank cartons).

Voor meer info: link