Living Lab Paleiskwartier

25 februari 2019 – Op 27 februari is er om 19:00 uur een raadsvergadering van de gemeente waar onder andere het punt Living Lab bereikbaarheid Paleiskwartier op de agenda staat.
Living Labs zijn hot. In een Living Lab-aanpak wordt gewerkt aan mogelijke oplossingen van bestaande problemen via een vernieuwend proces waarbij samengewerkt wordt door verschillende partijen. In ons geval gaat het om de uitdaging de  doorstroming op de Magistratenlaan te verbeteren en de ambitie voor een groene, autoluwe Onderwijsboulevard. Er wordt door de gemeente een gebruikersgroep opgericht bestaande uit gebruikers van de infrastructuur, vertegenwoordigers van bewoners, vertegenwoordigers van bedrijven, en onderwijsinstellingen. Hieruit moeten initiatieven voortkomen om tijdelijke verkeerssituaties te testen die de bereikbaarheid moeten verbeteren.

Voor meer info: link