OPROEP: Houd onze wijk schoon!

21 februari 2019 – Zoals iedereen kan constateren, ligt er veel zwerfafval in het Paleiskwartier. Vooral rond de Emté zijn er veel etensresten te vinden die niet in de daartoe bestemmende afvalbakken terecht zijn gekomen. Dit heeft er al toe geleid dat ratten de weg naar en in onze wijk hebben gevonden. Ook de hoeveelheid peuken op alle wegen is onrustbarend hoog. Twee wijkbewoners gaan al jarenlang bijna iedere dag aan de slag om het zwerfafval rond de Emté op te ruimen maar het wordt hen te veel.

Bij deze de oproep aan vrijwilligers om hen te helpen onze wijk schoon te houden. Iedereen die dat wil, kan zich opgeven bij Marga Caalen-Maijer (mcaalenmaijer@home.nl).

Alvast hartelijk dank voor de medewerking.