Bouw Terrazzo start begin 2020

9 februari 2019 – Naast Belvédère gaat Terrazzo verrijzen, een complex met 110 koop- en 60 huurwoningen. Het gebouw wordt met haar 12 verdiepingen hoger dan de oorspronkelijke maquette aangaf. Er komen 80 parkeerplaatsen voor de bewoners in een garage onder het complex. Zij kunnen ook gebruik maken van de parkeergarage van het naast gelegen Belvédère. Aan de Branderijstraat komen parkeerplaatsen voor bezoekers.

Voor meer info: link