Willemspoort Zuid en de Spoorzone

29 januari 2019 – Op maandag 4 februari 2019 organiseert de Willemspoort B.V. een informatie-inloopavond van 19:00 uur tot 20:30 uur in de KASerne, Willemspoort 1. Op deze avond presenteert Willemspoort BV het stedenbouwkundig plan voor Willemspoort-Zuid. Het nieuwe plan komt op het terrein langs de Randweg, recht tegenover de ingang van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Daar ligt nu nog asfalt met een grote bovengrondse parkeerplaats. Op die parkeerplaats komen straks appartementen en commerciële ruimtes. Onder het nieuwe complex komt een parkeergarage. Voor het plan is een maquette gemaakt en op panelen staat de nodige informatie. De inloop is vrij en de toegang gratis.
Op 4 februari gaat het om een louter informatieve bijeenkomst. In een later stadium organiseert de gemeente een formele inspraakbijeenkomst in het kader van de benodigde vergunningprocedure.